Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari yargı düzeni, devlet, yerel yönetimler ve özerk birimler dahil her tür ve düzeydeki kamu özel kişileri ile vatandaş arasında çıkan ihtilafları çözümler. İdarenin kamu hukuku alanındaki genel denetleme Yüksek İdare Mahkemesidir. Ancak özel hukuk alanındaki karar ve işlemleri veya ihmallere karşı Yüksek İdare Mahkemesinde herhangi bir yasal işlem başlatılamaz.

Kuzey Kıbrıs’ta, belediyeler, devlet daireleri, bakanlıklar ve tüm sair idari makamların vermiş olduğu kararlar ile yasal mevzuat çerçevesinde yapması gereken ancak yapmaktan kaçındığı işlemler ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açılarak yargı yoluyla bir çare üretilmesi için talepte bulunulabilmektedir. Yapılan bir başvuru üzerine Yüksek İdare Mahkeme, alacağı kararlar doğrultusunda idarenin kararını, işlemini veya ihmalini tamamen veya kısmen onaylayabilir, yine idarenin karar veya işlemini tamamen veya kısmen hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına karar verebilir veya idarenin ihmalinin tamamen veya kısmen yapılması gereken işlemin yapılması gerektiğine karar verebilir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, İdare Hukuku alanında uzmanlaşmış avukat ekibiyle devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflara yönelik, üstün hizmet vermektedir. İdare hukuku kapsamında firmamızın sağladığı hizmetler arasında;

 

  • KKTC Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde İdare’nin birel işlemlerine karşı ara emri alınması
  • KKTC Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde İdare’nin işlem, eylem ve kararlarına karşı iptal davası ikame edilmesi veya emredici emirler talep edilmesi
  • İdare’nin işlem, eylem ve kararlarına karşı alınacak önlemler ile ilgili hukuki görüş verilmesi

İdare’nin işlem, eylem ve kararları ile ilgili emredici veya men edici mahkeme emirleri alınması 

  • Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararlar bağlayıcı mıdır? Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı herhangi bir karar bütün mahkemeleri ve devletin bütün organlarını bağlar. Alınan karar ilgili organ veya makam tarafından uygulanır ve alınan karar doğrultusunda hareket edilir. İdare Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı kararları 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. İdare söz konusu kararı uygulamakta gecikirse bu durumda doğacak olan zararı karşılamakla yükümlüdür.
  • İdari makamlara karşı açılacak davalarda zaman sınırlaması var mıdır? İdarenin almış olduğu karar veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içerisinde Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. Ancak İdare tarafından alınan kararın kaldırılması için üst makamlara yapılacak bir başvurunun 75 günlük dava açma süresini durdurur. Söz konusu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt gelmemesi halinde dava açma süresi kaldığı yerden devam eder.
  • Kıbrıs’ta kimler İdari Makamlara karşı dava açabilir? Meşru menfaati bir karar veya işlem veya ihmalden dolayı olumsuz yönde veya doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından dava açılabilir. İdari makamlara açılacak olan davalar için Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.
  • Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararlar bağlayıcı mıdır? Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı herhangi bir karar bütün mahkemeleri ve devletin bütün organlarını bağlar. Alınan karar ilgili organ veya makam tarafından uygulanır ve alınan karar doğrultusunda hareket edilir. İdare Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı kararları 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. İdare söz konusu kararı uygulamakta gecikirse bu durumda doğacak olan zararı karşılamakla yükümlüdür.
  • İdari makamlara karşı açılacak davalarda zaman sınırlaması var mıdır? İdarenin almış olduğu karar veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içerisinde Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. Ancak İdare tarafından alınan kararın kaldırılması için üst makamlara yapılacak bir başvurunun 75 günlük dava açma süresini durdurur. Söz konusu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt gelmemesi halinde dava açma süresi kaldığı yerden devam eder.
  • Kıbrıs’ta kimler İdari Makamlara karşı dava açabilir? Meşru menfaati bir karar veya işlem veya ihmalden dolayı olumsuz yönde veya doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından dava açılabilir. İdari makamlara açılacak olan davalar için Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular