Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Sözleşmeler

Sözleşmeler

Sözleşmeler Yasası ve içtihat kararları, konusuna göre sözleşmelerin hangi şekil şartlarını karşılaması gerektiği yönünde düzenlemeler yapmaktadır. Ancak sözleşmenin, taraflar arasındaki esas anlaşmayı, sözleşme konusunun ne olduğunu, tarafların yükümlüklerini, sözleşmenin ivazını, ve taraflar arasında çıkabilecek olası bir uyuşmazlıkta tarafların haklarını açıkça düzenlemesi gerekir. İyi hazırlanmış bir sözleşme, ihtilafların mahkemeye gidilmeden çözümlenmesine yardımcı olan en büyük etkendir.  

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, sözleşme hukuku alanında KKTC’de öncü ve lider hukuk bürolarından biri olarak sektördeki birikim ve yılların vermiş olduğu tecrübe ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sözleşmeler hukuku kapsamında firmamızın sağladığı hizmetler arasında;

 • Ortaklık Sözleşmeleri (JV)
 • Mal Alımı ve Satış Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Acente Sözleşmeleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Know-how sözleşmeleri
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Otel Yönetim Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kat Karşılığı Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Toplu Konut ve Site Yönetimi Sözleşmeleri
 • İcar Satış Sözleşmeleri
 • Mersum borç senedi ve adi borç senedi hazırlanması
 • Senet ve karşılıksız çek davaları
 • İmza öncesi yapılan müzakereler ve bu hususlara ilişkin sair ön sözleşmelerin hazırlanması

 

Firmamız ayrıca, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda da müvekkillerine en hızlı çözümü sunmayı amaç edinmektedir. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, müvekkillerimiz için en hızlı ve etkili sonuca ulaşmak için, Alternatif Uyuşmazlık çözüm yöntemlerini kullanan uzman ekibimiz ile müvekkillerine etkin, hızlı ve çözüm odaklı hukuki destek vermektedir.

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden tahkim ve mahkeme dışı uzlaşı en çok kullandığımız yöntemler arasında olmakla birlikte mahkemelere bir alternatif değil tamamlayıcı olarak uzman ekibimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Uzman avukat ekibimiz müvekkillerine en düşük riskle en kazançlı çözümü sunmak adına bu yöntemleri kullanarak müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

 • Tahliye sonucuna rağmen kiracı evi boşaltmıyorsa ne yapmalıyım? Tahliye kararı bir mahkeme kararıdır. Bu karara rağmen Kiracının evi boşaltmaması halinde ev icra yoluyla tahliye edilir.
 • Hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilirim? Bu haller yasayla düzenlenmiş olup belirli sebepler dışında bir ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Bu sebepler başta kiracının kirayı ödememesi olmakla birlikte, ev sahibinin veya birinci derece yakınlarının konut ihtiyacı, gayrimenkulün başka bir şahıs tarafından satın alınması halinde konut ihtiyacı, kira sözleşmesine aykırı davranma ve gayrimenkule ilişkin zorunlu tadilat halleridir. Bu haller de kendi içerisinde bir kısım koşullara tabi olup derhal tahliye işlemine sebebiyet vermezler.
 • Kiracı faturaları ödemeden evi boşalttığı takdirde ne yapmalıyım? Evinizi kiraya verirken elektrik ve su gibi fatura ödemesi gerektiren abonelikleri kiracının üstüne almasını sağlamalısınız. Kiracının evden kaçması durumunda, faturalar kendi adına düzenlendiği için, bu borçları ödeme mükellefiyetiniz olmayacaktır. Ancak bu yapılmamış ve borç ödenmeden evden çıkılmışsa bu hususta kiracı aleyhine dava açılıp icraya gidilebilir.
 • Kira Sözleşmesi sona erdikten sonra, Mahkemeden tahliye hükmü almadan kilitleri değiştirebilir miyim? Hayır. Çünkü her ne karda kira sözleşmesi sona ermiş olsa dahi sözleşme tahtında kiralan yere, tahliye hükmü alınmadan kiracının girmesi engellenemez ve çıkmaya zorlanamaz.
 • Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilebilir? Kiracının ödemesi gereken kirayı, ödemesi gereken tarihten itibaren 7 gün içerisinde ödememesi halinde veya yasal ödeme teklifinde bulunmaması halinde tahliye davası açılabilmektedir.
 • Kiracım kirasını ödemiyor, ne yapabilirim? Ödenmesi gereken kiranın, ödenmesi gereken son günden itibaren bir hafta içerisinde ödenmemesi veya ödeme teklifinde bulunulmaması halinde kira alacak davası veya arzu edilemsi halinde gerkli ihbarlar gönderilerek tahliye davası açılabilmektedir.
 • Sözleşmenin İhlali Durumunda Ne Yapılmalıdır? Bir sözleşme ihlal edildiğinde, böyle bir ihlalden zarar gören taraf, Sözleşmeyi ihlal eden taraftan, sözleşmenin ihlali sonucu uğradığı ve meselenin veya olayın olağan seyrinden doğal olarak ortaya çıkan veya tarafların sözleşmeyi yaptıkları sırada sözleşmenin ihlali sonucu muhtemelen doğacağını bildikleri herhangi bir kayıp veya zarar ziyan için tazminat almaya hak kazanır.
 • Bakanlar Kurulu iznim çıkmadan önce taşınmaz malımı satabilir miyim? Bu Satış Sözleşmenizin şartlarına bağlı olup, Satış Sözleşmenizin içeriğinde taşınmaz malın koçan devrini almadan önce taşınmaz malınızı satmanıza imkan veren bir şart olması durumunda mümkündür. Böyle bir durumda mal sahibi, yeni alıcı ve sizin taraf olarak yer alacağınız bir temlik anlaşması imzalanması suretiyle taşınmaz mala ilişkin sözleşme tahtındaki tüm hak ve yükümlülüklerinizi yeni alıcıya devredebilirsiniz.
 • Pul vergisi ne kadardır? Pul vergisi nere ye ödenir? Pul vergisi, sözleşmede yazan bedel üzerinden %0,5 oranında ödenir. Ödeme, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılır. Sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmeyen sözleşmelerin pul vergisi azami %1 oranında ceza alınır.
 • Satış sözleşmelerinin kaydedilmesi alıcılara nasıl bir güvence sağlamaktadır? Satış sözleşmeleri imzalandıktan sonra taşınmaz malın bulunduğu Kaza Tapu Dairesinde kayıt edilir. Kayıt işlemi, sözleşme tarihinden itibaren en geç 21 gün içerisinde yapılmalıdır ve satış sözleşmesinin pul vergisi ödenmiş olmalıdır. Sözleşme kaydı, sözleşme konusu taşınmaz malın sözleşmede belirtilen alıcıya satıldığının tapu kayıtlarını geçirilmesi anlamına gelir. Sözleşme kaydı yapılan bir taşınmaz, sözleşmede belirtilen alıcının izni olmadan başka kimseye devredilemez, ipotek verilemez ve hatta ilgili taşınmaz mal ile ilgili herhangi bir haciz işlemi yapılamaz.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular