Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

KKTC’de işlenen suçlarla ilgili cezaları ve bu davaların usül ve esaslarını belirleyen temel yasalar Fasıl 154 Ceza yasası ve Fasıl 155 Ceza muhakemeleri usül yasasıdır. Bir kişinin temel hak ve özgürlüklerini koruyan yasa ise Anayasamızdır. Ceza Hukuku hem toplumun menfaatini korumak hem de suçluların ıslah edilip topluma geri kazandırılmasını sağlamak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geliştirilip uygulanmaktadır. Fasıl 154 Ceza yasası suçları genel olarak Ağır suçlar (cürümler) ve Hafif suçlar (kabahatler) olarak ikiye ayırmıştır. Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimizle Fasıl 154 – Ceza Yasası’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık ve sanıklara müdafaa hizmeti vermektedir. Ceza avukatlarımız, Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri olmak üzere yargılama aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktadır. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı olarak Ceza Hukuku alanında sağladığımız hizmetlerimiz arasında;

 

 • Trafik suçlarında müdafaa hizmeti sağlanması
 • Polis tahkikatının başlamasının ardından mahkemede temsiliyet ve teminat duruşması
 • Polis tahkikatının sonuçlanması ile davanın görüşülmesine kadar geçecek olan sürede teminat şartlarının belirlenmesinde hukuki danışmanlık ve teminat duruşmasında temsiliyet
 • Teminat değişikliği başvuruları
 • Ceza Mahkemesi’ndeki ceza davalarında hukuki temsiliyet ve savunma hizmeti sağlanması
 • Ağır Ceza mahkemesinin bakmakla yetkili olduğu suçlarla ilgili müdafaa hizmeti sağlanması
 • Yargıtay olarak oturum yapan Ceza Mahkemesi’nde istinaf başvurularının yapılması ve müdafaa hizmeti sağlanması
 • Sabıka kayıtlarının silinmesi ile ilgili başvuruların yapılması
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücüsünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edebilir.
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücüsünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edebilir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular