Şirketler Hukuku ve Kurumsal Danışmanlık

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Danışmanlık

Kuzey Kıbrıs, özellikle taşınmaz mal alım-satımı ve inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte birçok yerli ve yabancı yatırımcının ve iş adamının ilgi odağı olmuştur. Fasıl 113 Şirketler Yasası ve yürürlükte yasal mevzuat kapsamında, yabancı gerçek ve tüzel kişiler Kuzey Kıbrıs’ta limited şirket açabilirler. Mahalli limited şirketler yanında, tüm hissedarlarının yabancı uyruklu olması şartına bağlı olarak, uluslararası işletme şirketlerinin de (off-shore şirketler) tescili mümkündür. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, şirketler ve kurumsal danışmanlık alanında öncü olan ve uzmanlaşmış ekibiyle gerek KKTC’de gerekse yurtdışında çeşitli faaliyet konuları ile iştigal eden yerli ve yabancı şirketlere hukuki hizmet vermektedir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, mahalli limited şirketlerin isim yoklaması, ana sözleşme ve tüzüğünün şirketin gayelerini yansıtacak şekilde hazırlanması, direktörlerin atanması, şirket sekreterinin atanması, hissedarların ve hisse yapısının oluşturulması, gerekmesi halinde farklı hisse tiplerinin belirlenmesi ve şirketin tescil işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanması görevlerini yürütmektedir.

 

Firmamız, kurulmuş bir şirketteki karar alma mekanizmasının çalıştırılması, yönetim kurulunun toplanması ve karar alınması, hissedarlar kurulunun yıllık ve olağanüstü toplanması ve karar alması, şirketin ana sözleşmede belirtmiş olduğu gayelerinin doğru şekilde ifası, şirketin yasal mevzuat çerçevesinde hareket etmesinin sağlanması, direktörlerin görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi için de kurumsal müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, kurulmuş bir şirkette direktörler veya hissedarlar arasında çıkan ihtilafların çözümlenmesinde ve kilitlenmiş şirketlerin tekrardan faal hale getirilmesi için atılması gereken adımlarda müvekkillerine en pratik ve hızlı çözüm alternatiflerini sunmaktadır. Bunun yanında, mahkemeye intikal etmesi gereken meselelerde, şirketin menfaatlerinin korunması, temsil edilen ve zarar gören hissedarın alacağının ve haklarının korunması, azınlık hissedarın şirket adına üçüncü kişiler aleyhine talepte bulunması (Derivative Action), şirketin veya şirketin menfaati bulunan üçüncü kişiler adındaki mallar üzerine ara emri (tedbir kararı) alınması, gönüllü ve zorunlu şirket tasfiyeleri ve tazminat talepleri ile ilgili müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir. Firmamız, şirketler üzerine uzmanlaşmış kadrosu ile, temsil ettiği müvekkillerin haklarını, farklı ve pratik çözümlerle korumayı hedeflemektedir.

 

Firmamız, kurulmuş olan şirketlerin farklı alanlarda faaliyet göstermesini arzu etmesi halinde, ana sözleşmesinde belirtilen gayelerin genişletilmesi, gayelerde tadilat, ekleme veya eksiltme yapılması, direktör veya hissedar yapısının değiştirilmesi, direktör ve sekreter istifaları, direktörün görevden alınması, sermaye artırımı yapılması,  hissedarlar arasında hisse devri, yeni bir hissedara hisse devri, vefat eden hissedarın hisselerinin mirasçılara intikal ettirilmesi, faaliyeti sona eren şirketlerin kapatılması, şirket ofisinin ve kayıtlı adresin değiştirilmesi ve daha birçok konuda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

 

Uluslararası işletme şirketleri veya diğer bir tabirler off-shore şirketler (IBU), mevzuatımız gereği, iç piyasaya hizmet veya ürün satmak istemeyen ancak yurtdışına yönelik ticaret yapmak ve hizmet sunmak isteyen yatırımcılar için en çok tercih edilen iş yapıları arasında yer almaktadır. Uluslar arası işletme şirketleri, yıllık kâr üzerinden sadece %1 vergi ödemekle mükellef olup limited şirketlerin tabi olduğu diğer tüm kurumsal vergilerden muaf tutulmaktadır.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, uluslararası işletme şirket kurulumu için Ekonomi Bakanlığı’ndan ön izin alınması, tescil için gerekli tüm evrakların toplanması ve ilgili resmi kurumlara sunulması, direktör ve sekreter atanması, hissedarların belirlenmesi, ve uluslararası işletme şirketinin (off-shore) hızlı bir şekilde tescili için tüm prosedürü müvekkilleriyle devamlı iletişim içinde takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, son yıllarda dünyada gelişmekte olan e-ticaret, elektronik para, kripto para borsası, blockchain gibi elektronik ticaret ve elektronik para birimleri alışverişi konusunda da kendini geliştirmiş ve Kıbrıs’a bu yönde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hukuki destek vererek piyasaya girişlerini sağlamıştır.

 

Firmamız, kurumsal müvekkillerine en iyi hukuki desteği vermek için, anlaşmalı olduğu muhasip ve murakıplarla iş birliği içerisinde çalışmakta ve müvekkillerine tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

 

Firmamızın çalışma alanları arasında önem arz eden bu alanda sağladığımız hizmetler halihazırda kurulmuş olan şirketlere hukuki destek vermekle sınırlı olmamakla birlikte, başlıca aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır:

 

  • KKTC’de yerli ve yabancı sermayeli mahalli (yerli) limited şirket kurulması
  • Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası işletme şirketi kurulması ve tescil işlemleri
  • Yerli ve yabancı şirketlerin KKTC’de şube açmasına ilişkin hukuki destek verilmesi ve bu meyanda yapılacak tüm işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması
  • KKTC’de tescilli olan şirketlerin sermaye artırması, direktör ve sekreter değiştirilmesi ile ilgili hukuki destek verilmesi
  • KKTC’de tescilli olan şirketlerde yapılacak hisse devir işlemleri ve gerekli tüm formların hazırlanması, dosyalanması ve takibi
  • Kuzey Kıbrıs’ta şirket evlilikleri ve şirket birleşmeleri
  • Kuzey Kıbrıs’ta bayilik verme ve Kuzey Kıbrıs’ta şube açma konularında hukuki danışmanlık
  • KKTC’de Şirket tasfiyesi

Hissedarlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi

Tüm Sıkça Sorulan Sorular