Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Vasiyetnameler

Vasiyetnameler

Firmamız, tereke idare hukuku ve vasiyetnamelere ilişkin hukuk üzerinde uzmanlaşmaktadır. Müvekkillerimizin talebi üzerine taşınır malları, taşınmaz malları ve yatırımlarının dağıtılması, tenfiz memuru atanması ve sair hususları kapsayacak şekilde vasiyetname hazırlanması hususunda hukuki hizmet sunmaktayız. Bununla birlikte firmamız, hak sahiplerinin başvurusu ve talebi üzerine, gerek vasiyetnamesiz gerekse de vasiyetnameye tabi tereke kurulumu ve idaresi ile alakalı hukuki hizmet vermektedir.

Hazırlanacak olan vasiyetnamenin geçerli olması, vasiyet eden kişinin esas niyetinin isabetli bir şekilde ifade edilmesi ve ileride muhtemel bir ihtilafı önlemek maksadıyla vasiyetname hazırlanmasından önce ve hazırlanması aşamasında hukuki hizmet alınması elzemdir. Bu sebeple, firmamız tarafından hazırlanacak tüm vasiyetnameler, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’na (Fasıl 195) ve sair diğer ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Vasiyetnameler, talep üzerine, Türkçe’ye ilaveten İngilizce dilinde de hazırlanmaktadır. Vasiyetname, hazırlandıktan sonra, ilgili Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’ne mühürlenmesi ve açılana değin muhafaza edilmesi için teslim edilip kaydı yapılmaktadır.

  • Vefat etmem halinde, varislerim satış sözleşmem üzerinden hak talep edebilir mi? Vefat etmeniz halinde kurulacak olan tereke üzerinden sözleşme tahtında sahip olduğunuz malvarlığınız varisleriniz arasında dağıtılır. Arzu ederseniz bir vasiyet düzenleyerek bu dağıtımı tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.
  • Vasiyet zorlama altında yapıldıysa ne olur? Vasiyetnameyi yapanı zorlama ile veya haddinden fazla nüfuz veya etki altında bırakarak veya hile ile yapılmasına sebep olunan bir vasiyetname veya herhangi bir bölümü geçersiz olur.
  • Vasiyet sınırlamalarında istisnai durumlar söz konusu mudur? Bu konuyla ilgili olarak tek bir istisna mevcuttur. Ölen kişinin ikametgahının KKTC olup olmadığına bakılmaksızın Birleşik Krallıkta doğmuş veya babası Birleşik Krallık veya Commonwealth üyesi herhangi bir memlektte doğmuş bir şahsa vasiyet sınırlaması uygulanmaz.
  • Vasiyet edilebilen mal varlığı ile ilgili herhangi bir sınırlama var mıdır? Vasiyetnamelerde bir takım sınırlamalar mevcuttur. Bunlar; a) Bir eş ve çocuk veya bir eş ve çocuğun altsoyu varsa, veya eş olmadan bir çocuk veya çocuğun altsoyu varsa vasiyet edilebilen bölüm terekenin net değerinin üçte-birini geçemez; b) Bir eş veya baba veya anne bırakır ancak çocuk veya çocuğun altsoyu bırakmazsa , vasiyet edilebilen bölüm terekenin net değerinin yarısını geçemez; c) Ne eş ne çocuk ne de çocuğun altsoyu, baba veya anne bırakırsa tereke tüm olarak vasiyet edilebilir.
  • Vasiyetname hazırlanırken uyulması gereken şartlar var mıdır? Bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için yazılı olması ve vasiyetnameyi yapan kişi ve onun adına başka bir kişinin hazır olduğu sırada alt kısımdan veya sonunda vasiyet eden tarafından imzalanması ve vasiyetnamenin imzasının en az iki şahit huzurunda atılması ve eğer vasiyetname birden fazla sayfaya sahipse, her bir sayfasının vasiyet eden ve şahitler tarafından veya onlar adına başkaları tarafından imzalanması veya paraflanması gereklidir.
  • Kimler vasiyet yapma ehliyetine sahiptir? Akıl sağlığı yerinde olmak veya 18 yaşını doldurmuş olmak vasiyet bırakabilmek için yeterli kriterler sayılmaktadır.
  • Kıbrıs’ta nasıl vasiyetname yapabilirim? Vasiyetnameler, yazılı olarak ve 2 şahit huzurunda yapılmakta ve mahkemenin Tereke bölümüne kayıt edilmektedir. Commonwealth ülke vatandaşları Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nda belirtilen kısıtlamalardan muaf tutularak kan bağının olup olmadığına bakılmaksızın istediği kişileri mirasçısı olarak belirleyebilmektedir. Bu ülke haricindeki tüm ülke vatandaşları, KKTC vatandaşları da dahil, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’ndaki şartlara tabidir. Daha fazla bilgi ve randevu için firmamıza başvurabilirsiniz.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular