Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Vasiyetnameler

Vasiyetnameler

Firmamız, Kuzey Kıbrıs’ta vasiyetname bırakmak isteyen müvekkillerine yürürlükte olan Vasiyetnameler ve Veraset Yasası kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Alanında uzman kadromuz, müvekkillerimizin arzularını yansıtan, mevzuatla uyumlu vasiyetname hazırlama ve ilgili Kaza Mukayyitliği’nde vasiyetname kayıt işlemleri yapmaktadır. Firmamızın hazırladığı vasiyetnameler ile müvekkillerimizin Kıbrıs’taki yatırımları garanti altına alınmakta ve mal varlıklarının dağılımı istekleri çerçevesinde kaleme alınmaktadır. Firmamız, gerek genel bir vasiyetname hazırlanması gerek ise ayrıntılı vasiyetname hazırlanması konularında hizmet vermektedir. Vasiyetnameler, arzuya göre Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmaktadır. Hazırlanacak olan vasiyetnamelerin içerisinde, mirasçıların hiçbir pürüz yaşamadan kendilerine vasiyet edilmiş taşınır veya taşınmaz malları alabilmeleri için, tereke idare memurluğu hizmeti vermekte veya tereke idare memuru olacak yakınlarına hukuki tavsiyelerde bulunarak yol göstermektedir.

  • Vasiyet zorlama altında yapıldıysa ne olur? Vasiyetnameyi yapanı zorlama ile veya haddinden fazla nüfuz veya etki altında bırakarak veya hile ile yapılmasına sebep olunan bir vasiyetname veya herhangi bir bölümü geçersiz olur.
  • Vasiyet sınırlamalarında istisnai durumlar söz konusu mudur? Bu konuyla ilgili olarak tek bir istisna mevcuttur. Ölen kişinin ikametgahının KKTC olup olmadığına bakılmaksızın Birleşik Krallıkta doğmuş veya babası Birleşik Krallık veya Commonwealth üyesi herhangi bir memlektte doğmuş bir şahsa vasiyet sınırlaması uygulanmaz.
  • Vasiyet edilebilen mal varlığı ile ilgili herhangi bir sınırlama var mıdır? Vasiyetnamelerde bir takım sınırlamalar mevcuttur. Bunlar; a) Bir eş ve çocuk veya bir eş ve çocuğun altsoyu varsa, veya eş olmadan bir çocuk veya çocuğun altsoyu varsa vasiyet edilebilen bölüm terkenin net değerinin üçte-birini geçemez; b) Bir eş veya baba veya anne bırakır ancak çocuk veya çocuğun altsoyu bırakmazsa , vasiyet edilebilen bölüm terekenin net değerinin yarısını geçemez; c) Ne eş ne çocuk ne de çocuğun altsoyu, baba vey anne bırakırsa tereke tüm olarak vasiyet edilebilir.
  • Vasiyetname hazırlanırken uyulması gereken şartlar var mıdır? Bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için yazılı olması ve vasiyetnameyi yapan kişi ve onun adına başka bir kişinin hazır olduğu sırada alt kısımdan veya sonunda vasiyet eden tarafından imzalanması ve vasiyetnamenin imzası en az iki şahit huzurunda atılması ve eğer vasiyetname birden fazla sayfaya sahipse, her bir sayfası vasiyet eden ve şahitler tarafından veya onlar adına başkaları tarafından imzalanması veya paraflanması gereklidir.
  • Kimler vasiyet yapma ehliyetine sahiptir? Akıl sağlığı yerinde olan veya 18 yaşını doldurmuş olmak vasiyet bırakabilmek için yeterli kriterler sayılmaktadır.
  • Kıbrıs’ta nasıl vasiyetname yapabilirim? Vasiyetnameler, yazılı olarak ve 2 şahit huzurunda yapılmakta ve mahkemenin Tereke bölümüne kayıt edilmektedir. Commonwealth ülke vatandaşları Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nda belirtilen kısıtlamalardan muaf tutularak kan bağının olup olmadığına bakılmaksızın istediği kişileri mirasçısı olarak belirleyebilmektedir. Bu ülke haricindeki tüm ülke vatandaşları, KKTC vatandaşları da dahil, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’ndaki şartlara tabidir. Daha fazla bilgi ve randevu için firmamıza başvurabilirsiniz.
  • Kıbrıs’ta nasıl vasiyetname yapabilirim? Vasiyetnameler, yazılı olarak ve 2 şahit huzurunda yapılmakta ve mahkemenin Tereke bölümüne kayıt edilmektedir. Commonwealth ülke vatandaşları Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nda belirtilen kısıtlamalardan muaf tutularak kan bağının olup olmadığına bakılmaksızın istediği kişileri mirasçısı olarak belirleyebilmektedir. Bu ülke haricindeki tüm ülke vatandaşları, KKTC vatandaşları da dahil, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’ndaki şartlara tabidir. Daha fazla bilgi ve randevu için firmamıza başvurabilirsiniz.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular