Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku özellikle gelişen teknoloji ve globalleşme ile kişilerin sanat ve eserlere erişiminin daha kolay hale gelmesiyle gittikçe önem kazanan bir hukuk alanıdır. Eserlerin, fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasında sanatçı veya eser sahibinin korunması telif hakları ve patentler ilgili yasal mevzuatla mümkün kılınmıştır. KKTC’de Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku alanında öncü olan firmamız, bu alandaki engin bilgi ve tecrübesini kullanarak, yerli ve yabancı müvekkillere üstün hukuki hizmet sağlamaktadır. Firmamız, yurtdışında kullanılmakta olan bir markanın Kuzey Kıbrıs’ta tescil işlemlerini en hızlı şekilde tamamlayarak tescilin sağlanmasını takip etmektedir. Bunun yanında, tescil edilmiş bir ticari markanın isim veya logo olarak, izinsiz şekilde kullanılması konularında da müvekkillerine hukuki destek vermekte ve yargısal işlemlerle markanın kullanılmasını engellemek, taklit ürünlerin üretilmesini ve satışını durdurmak, toplatmak ve tazminat talep etmek için dava takibi yapmaktadır. Geçmişte dünyanın önde gelen yabancı şirketlerine hukuki destek veren firmamızın bu alanda sağladığı hizmetler başlıca aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 

 • KKTC Şirketler Mukayyitliği Fikri ve Sinai Mülkiyet Departmanı’nda marka, telif hakları, patent ile ilgili her türlü başvuru yapılması, bu işlerin takibi ve sonuçlandırılması
 • Marka, patent ve isim tescillerinin ilgili sınıflara yapılmasına ilişkin gerekli olan tüm evrakların hazırlanması, dosyalanması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Tescil edilmiş markaların yenilenmesi veya devir işlemlerinin yapılması
 • Tescil edilmiş markaların üçüncü kişilere kullanım haklarının tescil edilmesi

Passing-Off ve taklit ürünlerin kullanılması halinde Mahkeme’ye yapılacak tazminat ve ara emri başvuruları

 • Marka tescili için müracaat etmeyi tasarlayan kişi ne yapmalıdır? Tescili tasarlanan bir markanın benzeri olabilecek başka markaların halen sicilde kayıtlı olup olmadığını saptamak üzere “arama” ( yoklama) yapılması için Ticaret Markaları Mukayyitliği’nde müracaat edilebilir.
 • KKTC’de tescil edilen herhangi bir marka kaydı tüm dünyada geçerli mi? KKTC’de tescil edilen bir ticaret markası sadece KKTC’de geçerli olmaktadır.
 • KKTC’de hizmet markalarının tescili mümkün müdür? KKTC’de hizmet markalarının (banka,sigorta, yayın, eğitim, otel, motel hizmetleri, otobüs servisleri, terzihaneler, elbise temizleme evleri, berber salonları, ticarethaneler v.s. gibi) tescili mümkün değildir.
 • Marka tescilinin süresi ne kadardır? KKTC’de temsil edilen bir ticari markanın tescil süresi 7 yıl olup, tescil süresinin hitamından önce yenilenmesi halinde bu süre 14 yıllık periyodlarla uzatılabilmektedir.
 • Marka tescili yetkili vekil vasıtasıyla yapılabilir mi? Ticari marka tescili genellikle vekil vasıtasıyla yapılmakta olup, bu hususta KKTC markalar mukayyitliği tarafından saptanan formatta bir vekaletname verilmesi ve bu vekaletname uyarınca vekilin yetkilendirilmesi suretiyle yapılabilir.
 • Marka tescili için kimler müracaat edebilir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kullanılan veya kullanılması tasarlanan herhangi bir ticaret markası için KKTC vatandaşları dahil olmak üzere, herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi müracaat hakkına sahiptir
 • Taklit ürünler için dava açılabilir mi? Markanın sahibinin izni olmadan o markanın sahibi olmayan bir kişi tarafından o ticaret markasının özdeşi olan, veya tescil edilmiş olduğu mallarla ilgili olarak tüketiciyi, aldatıcı veya şaşırtıcı olabilecek kadar yakın benzerlikte ticari bir marka kullanırmış gibi o markayı kullanan ve/veya kullanımın o markanın bağlantılı olduğu ürünlerle ilişkili olarak reklam veya ilanlarda o markanın tescilli ürünlerine atıfta bulunarak veya öyle algılanmasına sebep olacak şekilde bir kullanım şekli tescilli olan markanın ihlaline sebep olur ve marka sahibi, ihlalden ötürü tazminat davası açabilir.
 • Marka tescili için ne yapmalıyım ve yapacağım tescil işlemi, haklarımı nasıl korumaktadır? Müracaat için marka örnekleri sunulmalı ve markanın şeklini ve rengini açıklayan bir marka tanımı yapılmalıdır. Marka tescili için yapılan müracaat K.K.T.C’de ikamet eden bir vekil aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tescil edilmeyen bir marka için markanın ihlalinden doğan zarar ziyan talepleri ile ilgili dava açılamaz.
 • “Marka” kapsamına neler girmektedir? Ticari Markalar Yasası, marka’yı “bir şekilli, alameti farikayı veya emtianın özel bir çeşidinin tanımını veya ticari ismini (brand), başlığı, simgeyi, etiketi, ismi, imzayı, sözcüğü, harfi, rakamı veya bunların herhangi bir birleşimini içerir” ifadeleriyle tanımlamıştır Burdan hareketle marka’yı, bir ürünün diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan şekil, resim, grafik veya çizim gibi her türlü işaret olarak tanımlayabiliriz.
 • Bir eserdeki telif haklarımı nasıl koruyabilirim? Eser sahibi gerekli işlemleri yaptıktan sonra eserin telif hakkını alır ve bu sayede kendi izni olmadan eserden 3. kişilerin yarar sağlamasını, eserin taklit edilmesini veya kopyalamasını engellemiş olur.
 • Telif hakkı ihlalinden ötürü kimler dava açabilir? Bir kişinin telif hakkının ihlalinden doğan zararlara dayanan tazminat davası açması için öncelikle o eserin geçerli bir telif hakkına sahip olması gerekmektedir. Yasada kimin telif hakkına sahip olduğu açıklanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yapmış olduğum marka tescili aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ı da kapsıyor mu? MARKANIZI Türkiye Cumhuriyeti’nde veya dünyanın herhangi bir yerinde tescil etseniz dahi, Kuzey Kıbrıs’ta da tescil işlemi yapmanız gerekmektedir. Tescil işlemi, Şirketler Mukayyitliği Markalar Bölümü’nde yapılmaktadır ve firmamız tarafından logo veya isim içeren tüm markaların tescil işlemleri yapılabilmektedir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular