Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kendi adıma kaç adet taşınmaz mal satın alabilirim? Mevcut yasa tahtında, KKTC vatandaşı olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kendi adına sadece bir (1) adet taşınmaz mal satın alabilir.
 • Eşdeğer koçan ile satılan bir taşınmaz malı almak tehlikeli midir? Avrupa Birliği tarafından desteklenen yasa ve kararların alınmasını müteakiben Türk koçanı veya Eşdeğer koçan arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Koçan hangi tür olursa olsun mal sahibini eşit derecede koruyucudur
 • Vefat etmem halinde, varislerim satış sözleşmem üzerinden hak talep edebilir mi? Vefat etmeniz halinde kurulacak olan tereke üzerinden sözleşme tahtında sahip olduğunuz malvarlığınız varisleriniz arasında dağıtılır. Arzu ederseniz bir vasiyet düzenleyerek bu dağıtımı tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.
 • Vefat etmem halinde, varislerim satış sözleşmem üzerinden hak talep edebilir mi? Vefat etmeniz halinde kurulacak olan tereke üzerinden sözleşme tahtında sahip olduğunuz malvarlığınız varisleriniz arasında dağıtılır. Arzu ederseniz bir vasiyet düzenleyerek bu dağıtımı tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.
 • Profesyonel satıcı ne demektir ? 1 yıl içerisinde 3’den fazla taşınmaz mal satan gerçek veya tüzel kişiler profesyonel satıcı sayılır.
 • Tapusunu almayan alıcı taşınmaz malı satabilir mi? Kural olarak taşınmaz mal koçanı adına kayıtlı olmayan bir kişi, taşınmazı devredemez. Ancak, eğer bir satış sözleşmesi varsa, alıcı, sözleşmedeki haklarını 3. Bir kişiye temlik edebilir. Sözleşme tapuya yatırılmış ise, satıcının da muvafakati ile bu sözleşme kaldırılır ve yeni sözleşme tapuya kaydedildir.
 • Satın aldığım taşınmaz malı ne zaman satabilirim? Satış sözleşmesi tahtında satın alınan taşınmaz mal, ilk alıcı ve ilk satıcının yazılı mutabakatı olması kaydıyla, asli sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir zamanda ilk alıcı tarafından üçüncü bir kişiye satılabilir. Şayet taşınmaz malın koçanı halihazırda adınıza kayıtlıysa, tamamen kendi inisiyatifinizle ve müteahhittin onayına tabi olmaksızın taşınmaz malınızı dilediğiniz zamanda ve kişiye satabilirsiniz.
 • Taşınmaz malı eşimle / çocuğumla / iş ortağımla birlikte satın alabilir miyim? Şayet alıcı olarak sözleşmeye taraf olacak kişilerin daha önce adına kayıtlı herhangi bir satış sözleşmesi veya tapu yoksa, bir taşınmaz mal birden fazla kişi tarafından birlikte satın alınabilir. Bu kişi eşiniz, çocuğunuz, iş ortağınız veya istediğiniz herhangi bir kişi olabilir.
 • Sabıka kaydı belgesi neden gereklidir? KKTC vatandaşı olmayan kişilerin taşınmaz malı kendi adına devralması için aranan şartlardan bir tanesi, KKTC İçişleri Bakanlığı’na taşınmaz mal alım izni başvurusu yapılmasıdır. Bu başvuru için gerekli olan belgelerden bir tanesi de, taşınmaz malı satın alan kişi tarafından, pasaport veya kimlik kartı sahibi olduğu ülkenin yetkili makamları tarafından hazırlanmış ve herhangi bir sabıkası olmadığını gösteren sabıka kaydı belgesidir.
 • Bir yabancı olarak, satın alabileceğim mülk sayısıyla ilgili bir sınırlama var mı? Bir yabancının şu anda sadece bir taşınmaz malı yasal olarak elinde tutmasına izin verilmektedir. Daha fazla mülk satın almak yalnızca yedi emin vasıtasıyla mümkündür.
 • Mülkümü yedi emin olarak satın almam benim için güvenli midir? Bu tür bir mülkün tüm menfaatinin ve gerçek sahibinin lehtar olduğunu belirten emanetçi senetleri yapılır. Bu tür bir senedin herhangi bir ihlali, mütevellinin (mülkü lehtarın yararına güven altında tutan kişi) zararlardan sorumlu olmasına neden olur.
 • KKTC’de satın almayı veya satmayı tasarladığım herhangi bir taşınmaz mal için Kaza Tapu Dairesi’nde şahsen hazır olmam gerekir mi? KKTC’de satmayı ve satın almayı tasarladığınız herhangi bir taşınmaz mal için yapılacak olan alış ve satış işlemleri için şahsen hazır olma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu tür işlemleri usulüne uygun olarak tasdiklenmiş bir vekaletname tahtında atadığınız yetkili vekiliniz vasıtasıyla yapmanız mümkündür.
 • Aynı taşınmaz mal için birden fazla kişi bir satış sözleşmesi akdetmiş ise, Alıcı sıfatı ile sözleşme kaydı yapabilir mi? Yazılı bir satış sözleşmesinde birden fazla kişi Alıcı sıfatına haiz olması halinde satış sözleşmesi kaydı yapmak mümkündür.
 • Kayıtlı mal sahibi olduğum taşınmaz mal koçanının aslını kaybettim, ne yapabilirim? Kayıtlı mal sahibi olduğunuz taşınmazın koçan aslını kaybetmeniz halinde, ilgili taşınmazın bulunduğu Kaza Tapu Dairesi’ne şahsen veya yetkili vekiliniz tarafından yapılacak olan zai koçan başvurusu ile Kaza Tapu Dairesi’ne ödenmesi gereken zorunlu harçlar ödendikten sonra koçan aslını temin etmeniz mümkündür.
 • KKTC’de kayıtlı mal sahibi olduğum veya satın alacağım herhangi bir taşınmazın geçit hakkı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? KKTC’de halihazırda kayıtlı mal sahibi olduğunuz veya satın almayı tasarladığınız bir taşınmazın geçit hakkı olup olmadığını bir avukat tarafından yapılacak olan araştırma belgesi müracaatı ile ve Kaza Tapu Dairesi’ne ödenmesi zorunlu harçlar ödendikten sonra mümkündür.
 • KKTC’de bulunan herhangi bir taşınmaz mala ilişkin bilgilere online olarak ulaşma imkanı var mı? KKTC’de bulunan herhangi bir taşınmaz mala ilişkin bilgi edinme yöntemi bir avukat tarafından yapılacak olan araştırma belgesi müracaatı ile mümkün olmakla birlikte, Kaza Tapu Dairesi’ne ödenmesi zorunlu harçlar ödendikten sonra mümkündür. Kaza Tapu Daireleri’nin KKTC’de bulunan herhangi bir taşınmaz ile ilgili talep edilen bilgilere ilişkin online (çevrimiçi) hizmeti bulunmamaktadır.
 • Güney Kıbrıs’tan bir Rum gelip benim evimin olduğu taşınmaz malın 1974 öncesi kendi malı olduğunu iddia ederek malımı elimden alabilir mi? 1974 sonrası Güneyde kalan Türk malları ve Kuzeyde kalan Rum mallaına ilişkin karar verme yetkisi münhasıran Taşınmaz Mal Komisyonu’ndadır.
 • Avrupa Birliği tarafından desteklenen yasa ve kararların alınmasını müteakiben Türk koçanı veya Eşdeğer koçan arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Koçan hangi tür olursa olsun mal sahibini eşit derecede koruyucudur.
 • KKTC’de arazi ölçümlerinde kullanılan ölçü birimleri nelerdir? KKTC’de taşınmaz mal alım ve satımlarında sıklıkla dönüm, evlek ve ayak kare ölçü birimlerine rastlanmaktadır.
 • SS kaydı nedir SS kaydı, satış sözleşmesinin taraflardan biri tarafından ilgili Tapu Dairesine yatırılması ve tapu dairesi nezdinde kaydedilmesidir.
 • Her iki tarafça imzalandıktan sonra satış sözleşmesi maddelerinde değişiklik yapılabilir mi? Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak mutabık kalması halinde, satış sözleşmesinin tüm maddeleri, ilgili sözleşme imzalandıktan sonra bile değiştirilebilir. Bu değişikliklerin ek anlaşma ve/veya zeyilname tahtında yazılı olarak yapılması, tarafların haklarının korunması açısından önemlidir.
 • Vefat etmem halinde, varislerim satış sözleşmem üzerinden hak talep edebilir mi? Vefat etmeniz halinde kurulacak olan tereke üzerinden sözleşme tahtında sahip olduğunuz malvarlığınız varisleriniz arasında dağıtılır. Arzu ederseniz bir vasiyet düzenleyerek bu dağıtımı tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.
 • Temlik Sözleşmesi nedir? Temlik Sözleşmesi kayıtlı bir satış sözleşmesindeki hakların devredilmesi yani satış sözleşmesi uyarınca kayıtlı bulunan taşınmaz malın bir üçüncü kişiye satılması için sözleşme yapılmasıdır.
 • Sözleşme tahtında satın almış olduğum bir taşınmaz malı adıma almadan satabilir miyim? Evet koçan sahibi olmaksızın da satış sözleşmesi ile malınızı satabilirsiniz.
 • Sözleşmeyi Tapu Dairesi’ne kaydetmek bana nasıl bir koruma sağlar? Kayıtlı bir satış sözleşmesi mal sahipliğinin ilk kaydıdır. Kayıtlı sözleşme herhangi bir malın sahibinin aranması halinde kaza tapu dairesi nezdinde sizin mülkiyet hakkınızı gösterir. Ayrıca kayıtlı sözleşme ile oturma izni başvurusu yapmanız da mümkündür.
 • Henüz inşa edilmemiş bir projeden alım yaptığımda, sözleşmem yapılacak dairenin istediğim gibi olacağına dair bana nasıl bir hukuki koruma sağlar? Projenin yapılacağı arazinin koçanının sözleşmeye eklendiği gibi alacağınız taşınmaz malın proje detayları ve kat planı da sözleşmenize eklenir.
 • Müteahhit şirket iflas ederse haklarım nelerdir? Kaza Tapu Dairesi’nde kayıtlı bir sözleşmeniz olması Satıcı şirketin iflas etmesi halinde malvarlığından alacağınızı alabilmeniz için size öncelik tanır.
 • Müteahhit/İnşaat Şirketinin satmakta olduğu malın sahibi olduğunu ve satma hakkına sahip olduğunu nasıl bilebilirim? Sözleşmenizin arkasında şirketin mal sahibi olduğunu gösteren koçan yer alacaktır.
 • Kuzey Kıbrıs'ta şirket kurmak için kaç hisseye ihtiyacım var? Bir şirketin sahip olabileceği hisse sayısında bir sınırlama yoktur. Şirket yabancı bir şirket ise, şirketin asgari sermayesi 25.000 Euro karşılığı Türk Lirası olmalıdır
 • İnternet üzerinden çalışıyorsam ve müşteri portföyümüz yurtdışına yönelikse hangi tür şirket benim için en iyi seçenek olur? İnternet üzerinden çalışıyorsanız ve müşteri portföyünüz Kuzey Kıbrıs dışında ise, "Serbest Liman Bölgelerinde" bir şirket kurulumu en iyi seçenektir.
 • Bir yabancı Kuzey Kıbrıs'ta şirket kurabilir mi? Bir yabancının Kuzey Kıbrıs'ta şirket kurması mümkündür. Limited bir özel şirketin en az iki hissedarı olabilir.
 • KKTC’de kurulacak olan şirketin tescil süresi nedir? KKTC’de kurulması tasarlanan bir şirketin tescil süreci, şirketler mukayyitliğine dosyalanması gereken tüm evrakların dosyalanması ve gerekli tescil harç ve/veya ücretlerin ödenmesi kaydıyla takriben 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.
 • KKTC’de kurmayı tasarladığım şirket ünvanını nasıl belirlemem gerekiyor? KKTC’de kurulması tasarlanan bir şirket için seçilecek olan şirket ünvanı için yürürlükte bulunan herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamakla birlikte, kullanılacak olan ünvan şirketler mukayyitliğine dosyalanacak olan isim yoklamasının onaylanması halinde mümkündür.
 • KKTC’de kurmayı tasarladığım bir şirkete ilişkin tescil işlemlerini vekil vasıtasıyla yürütebilir miyim? KKTC’de kurulması tasarlanan bir şirketin tescil işlemleri vekil vasıtasıyla mümkün olmakla birlikte, bu hususta tescil işlemlerini yürütecek olan vekile usulüne uygun olarak verilecek bir vekaletname verilmesi gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu bir yatırımcı olarak KKTC’de tescil edeceğim limited şirkette direktör olabilir miyim? Şirkete yabancı uyruklu bir direktör atanabilmesi için, ilgili kişinin KKTC Gelir ve Vergi Dairesinden“Vergi Güvenirlilik Belgesi” temin ederek Şirketler Mukayyitliğine sunması zorunludur.
 • Yabancı ortaklı limited şirketlerin asgari sermayesi ne olmalıdır? Yabancı sermaye iştirakı ile kurulacak olan limited şirketin asgari sermayesi 25,000 Euro karşılığı Türk Lirası olmalıdır.
 • KKTC’de limited şirket kurulumu için minimum gereklilikler nelerdir? KKTC Yasaları uyarınca kurulacak her yerel limited şirket aşağıdaki asgari gereklilikleri yerine getirmelidir:
 • KKTC’de limited şirket kurma prosedürü nedir? KKTC’de limited şirket kuruluşu için süreç Şirketler Mukayyitliği nezdinde yapılacak isim yoklaması ile başlamaktadır.
 • Marka tescili için müracaat etmeyi tasarlayan kişi ne yapmalıdır? Tescili tasarlanan bir markanın benzeri olabilecek başka markaların halen sicilde kayıtlı olup olmadığını saptamak üzere “arama” ( yoklama) yapılması için Ticaret Markaları Mukayyitliği’nde müracaat edilebilir.
 • KKTC’de tescil edilen herhangi bir marka kaydı tüm dünyada geçerli mi? KKTC’de tescil edilen bir ticaret markası sadece KKTC’de geçerli olmaktadır.
 • KKTC’de hizmet markalarının tescili mümkün müdür? KKTC’de hizmet markalarının (banka,sigorta, yayın, eğitim, otel, motel hizmetleri, otobüs servisleri, terzihaneler, elbise temizleme evleri, berber salonları, ticarethaneler v.s. gibi) tescili mümkün değildir.
 • Marka tescilinin süresi ne kadardır? KKTC’de temsil edilen bir ticari markanın tescil süresi 7 yıl olup, tescil süresinin hitamından önce yenilenmesi halinde bu süre 14 yıllık periyodlarla uzatılabilmektedir.
 • Marka tescili yetkili vekil vasıtasıyla yapılabilir mi? Ticari marka tescili genellikle vekil vasıtasıyla yapılmakta olup, bu hususta KKTC markalar mukayyitliği tarafından saptanan formatta bir vekaletname verilmesi ve bu vekaletname uyarınca vekilin yetkilendirilmesi suretiyle yapılabilir.
 • Marka tescili için kimler müracaat edebilir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kullanılan veya kullanılması tasarlanan herhangi bir ticaret markası için KKTC vatandaşları dahil olmak üzere, herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi müracaat hakkına sahiptir
 • Sigorta şirketinin sorumluluğu sigorta iptal edilmiş olmasına rağmen devam eder mi? Sigorta şirketi sigortayı iptal etmeye hakkı olmasına veya iptal etmiş olmasına rağmen üçüncü şahıslar lehine ve sigortalı aleyhine verilen bir hüküm varsa ve hükmün üzerine dayandırıldığı sorumluluk sigorta kapsamına giren bir sorumluluk ise sigorta şirketi ödeme yapmakla mükelleftir.
 • Hangi durumlarda sigortanın ödeme yapması gerekli değildir? Genel olarak sigorta meydana gelen zarar veya hasarı tazmin etmesine rağmen bazı durumlarda sigorta şirketine böyle bir sorumluluk yüklenemez. Şöyle ki; yargı işlemi başlatılmadan önce veya başlatıldıktan 7 gün içerisinde sigortacıya ihbar gönderilmemişse, herhangi bir hükümle ilgili olarak hükmün icrasının askıda bulunan bir istinaf dolayısıyle durdurulmuşsa ve yükümlülüğü yaratan ölüm veya bedensel zarara neden olan olayın meydana gelmesinden önce poliçe tarafların karşılıklı rızası ile iptal edilmişse sigorta şirketinin ödeme yapma zorunluluğu yoktur.
 • Üçüncü şahıs rizikolarına karşı sigorta yaptırmak gerekli midir? Söz konusu aracın kullanılmasında üçüncü şahıslar aleyhine doğacak rizkolara karşı yasalara uygun olarak hazırlanmış geçerli bir sigorta poliçesi bulunmaması durumunda araç sahibi kimsenin herhangi bir yol üzerinde kendi adına kayıtlı olan aracı kullanmasına sebebiyet veya izin veremez. İzin vermesi durumunda suç işlemiş sayılır ve aylık asgari ücretin üç katına veya 1 yıl hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
 • Sigorta davalarında Rücu hakkı nedir? Rücu hakkı bir kasko poliçesi altında (contract of indemnity) sigortalısının tazmin eden sigorta şirketinin bu tazminatı kusur ve ihmal ile zarara sebebiyet veren taraftan tazmin edilmesiyle elde edilecek tazminatı, sigortalısından geri alma hakkına denir. Ancak sigortalının dava açma hakkını sigorta şirketine devretmesi söz konusu değildir.
 • Motorlu araç sigorta poliçelerinin gerekleri nelerdir? Öncelikle poliçenin bir sigorta şirketi ile yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak poliçede belirtilen kişiyi veya kişileri motorlu aracın yol üzerinde kullanılması sonucu herhangi bir kişinin ölümü veya bedensel zarara uğramasıyla ilgili meydana gelecek yükümlülüğe, tedavi masraflarının ödenmesi ve motorlu aracın kullanılması nedeniyle mala gelecek bir zararla ilgili koruması gerekmektedir.
 • Gemi çalışanlarının ücretleri ne zamandan itibaren hesaplanır? Bir KKTC gemisine mensup bir gemicinin ücret hakkı işe başladığı zamandan veya işe başlaması veya gemide hazır bulunması için anlaşmada belirtilen zamandan itibaren başlar.
 • Navlun anlaşmasında belirtilenler dışında herhangi bir ödeme söz konusu mudur? Deniz taşımacılığında yükün boşaltılması için alıcı ve acentenin yaptığı anlaşma ile belirlenen sürenin aşılması halinde konteyner başına alıcı tarafından navlun dışı bir bedel ödenir. Bu bedele demoraj veya süristarya tazminatı denmektedir.
 • Navlun anlaşması (Charterparty) kimler arasında ve nasıl olur? Navlun anlaşması deniz taşımacılığının önemli bir parçasıdır ve taşıyıcı acente ve mal sahibi arasında yapılır. Söz konusu anlaşma yazılı olmalıdır, taşıyıcı acente olarak kimin yetkilendirildiği belirtilmeli ve malın teslimine kadar meydana gelecek bütün masrafların anlaşmada belirtilmesi gerekmektedir.
 • Konşimentonun neler içermesi gerekmektedir? Konşimento nakliyenin şartlarını ve mal sahibini belirten belge olduğundan malın kime ait olduğunu, malı kimin teslim alacağını, geminin ismini, geminin kalkış ve varış liman bilgilerini, malların veya konteynerlerin sayılarını ve en önemlisi navlunun ödeme yerini içermesi gerekmektedir.
 • Deniz ticareti için neler gereklidir? Deniz nakliyat işlemlerinin tamamlanabilmesi için 3 önemli belgenin mevcut olması gerekmektedir. Bunlar; a) Konşimento : Malın sahibini gösteren belge olup nakliyatın şartlarını içeren dökümanı anlatır b) Navlun Anlaşması (Charteparty): Taşıyıcı ile mal sahibi arasındaki taşımacılık anlaşmasını gösteren dökümanı anlatır c) Ordino: Taşınan malın alıcıya teslimi için gümrüğe verilen evrağı anlatır.
 • Muafiyet talep başvurusunu kimler, ne maksatla yapabilir? Bir anlaşmanın veya teşebbüs birliği kararının veya uyumlu eylemin yasal açıdan uygun olduğunu ve Rekabet Yasası’nın 5. Maddesi uyarınca muaf tutulabileceğini kanıtlamak üzere muafiyet arayan teşebbüsler veya teşebbüs birliklerinden herhangi biri Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunabilir.
 • Tüm yoğunlaşmalar bildirime ve izne tabi midir? Yoğunlaşma işlemleri aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde Rekabet Kurulu’na bildirim yapılıp izin alınmadan uygulamaya konulamaz:
 • Yoğunlaşma nedir? Yoğunlaşma, iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi veya bir veya birden fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının üzerindeki doğrudan veya dolaylı kontrolün bir veya daha fazla teşebbüs veya halihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir veya daha fazla kişi tarafından devralınması veya iki veya daha fazla teşebbüsün bağımsız bir ekonomik birimin tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek şekilde bir ortaklık oluşturması Rekabet Yasası kapsamında yoğunlaşma işlemi sayılmaktadır.
 • Rekabet Kurulu’nun re’sen işlem başlatabilir mi? Rekabet Kurulu Yasa’nın 4’üncü, 6’ncı veya 7’nci maddelerinin ihlali iddiasının tesbiti halinde re’sen soruşturma başlatma hakkına sahiptir.
 • Kimler Rekabet Kurulu’na şikâyette bulunabilir? Şikâyet konusu ile ilgili hukuki veya ekonomik çıkarı olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, ekonomik, ticari veya mesleki örgütler tüketici örgütleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar veya Belediyeler şikâyette bulunabilirler.
 • Rekabet Kurulu’na hangi konulara ilişkin olarak şikayet başvurusu yapılabilir? Rekabet Yasası’nın 4’üncü, 6’ncı veya 7’nci Maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile Rekabet Kurulu’na şikâyette bulunulabilir.
 • Tereke işlemleri sonuçlandığında ne yapmalıyım? Terekeye ait tüm taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında bölüştürülmesi ve intikali sonrasında, Tereke İdare Memuru tereke mukayyitliğine kapanış envantörü sunmalı ve tüm mirasçıların imzası alınarak tereke dosyası kapatılmalıdır.
 • Tereke İdare Memuru nedir? Vefat eden bir kişinin mal varlığının idaresi için mahkeme tarafından verilen tereke emri ile, bir tereke idare memuru atanır. Tereke İdare Memuru, eğer bir vasiyetname ile vasiyeti tenfiz memuru belirlenmiş ise o kişi, veya vasiyetname bırakılmadığı durumlarda ise akrabalık derecesine göre en yakın kişi atanır.
 • Tereke İdare Memuru değişikliği nasıl yapılır? Bir terekeye atanan bir tereke idare memuru, eğer yurtdışında ise, veya görevini ifa edemiyorsa mirasçıların başvurusu ve muvafakatı ile mahkeme tarafından değiştirilebilir.
 • Tereke Emri nasıl alınır? Ölmüş bir kişiye ait malların idaresi, örneğin taşınmaz mallarının satışı veya devri, bankadaki mevduatın çekilmesi veya araba devirleri sadece tereke emri alınması ile mümkündür.
 • Ölmüş bir kişiye ait malların idaresini nasıl yapabilirim? Ölmüş bir kişiye ait malların idaresi, örneğin taşınmaz mallarının satışı veya devri, banakadaki mevduatın çekilmesi veya araba devirleri sadece tereke emri alınması ile mümkündür.
 • Çek karşılıksız çıktığında dava yolu ile neler istenilebilir? Çekin ödenmemiş olan bedelini, bu tutarın ibraz gününden itibaren işlemeye başlayacak faizini talep edebilirsiniz. Çek karşılıksız olsa bile banka ödemekle yükümlü olduğu 500-TL tutarı ödemekle sorumludur.
 • Karşılıksız çıkan çek ile ilgili kimlere dava açılabilir? Çeki elinde bulunduran kişi, çekin karşılıksız çıktığı tarihten itibaren 5 yıl zarfında, düzenleyene ve cirantalara dava açabilmektedir.
 • Çek karşılıksızsa ne yapılmalıdır? Hamilin dava açma hakkını kullanabilmesi için, çeki süresinde ibraz etmesi (6 ay) ve ödenmeme halinin aşağıdaki hallerden biri ile saptanması gerekir: • Muhatabın (Bankanın) ibraz gününü de gösteren çek üzerine yazacağı tarihli bir beyanı. • Takas odasına çek vaktinde teslim edildiği halde, ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanı.
 • Tahliye sonucuna rağmen kiracı evi boşaltmıyorsa ne yapmalıyım? Tahliye kararı bir mahkeme kararıdır. Bu karara rağmen Kiracının evi boşaltmaması halinde ev icra yoluyla tahliye edilir.
 • Hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilirim? Bu haller yasayla düzenlenmiş olup belirli sebepler dışında bir ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Bu sebepler başta kiracının kirayı ödememesi olmakla birlikte, ev sahibinin veya birinci derece yakınlarının konut ihtiyacı, gayrimenkulün başka bir şahıs tarafından satın alınması halinde konut ihtiyacı, kira sözleşmesine aykırı davranma ve gayrimenkule ilişkin zorunlu tadilat halleridir. Bu haller de kendi içerisinde bir kısım koşullara tabi olup derhal tahliye işlemine sebebiyet vermezler.
 • Kiracı faturaları ödemeden evi boşalttığı takdirde ne yapmalıyım? Evinizi kiraya verirken elektrik ve su gibi fatura ödemesi gerektiren abonelikleri kiracının üstüne almasını sağlamalısınız. Kiracının evden kaçması durumunda, faturalar kendi adına düzenlendiği için, bu borçları ödeme mükellefiyetiniz olmayacaktır. Ancak bu yapılmamış ve borç ödenmeden evden çıkılmışsa bu hususta kiracı aleyhine dava açılıp icraya gidilebilir.
 • Kira Sözleşmesi sona erdikten sonra, Mahkemeden tahliye hükmü almadan kilitleri değiştirebilir miyim? Hayır. Çünkü her ne kadar kira sözleşmesi sona ermiş olsa dahi sözleşme tahtında kiralanan yere, tahliye hükmü alınmadan kiracının girmesi engellenemez ve çıkmaya zorlanamaz.
 • Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilebilir? Kiracının ödemesi gereken kirayı, ödemesi gereken tarihten itibaren 7 gün içerisinde ödememesi halinde veya yasal ödeme teklifinde bulunmaması halinde tahliye davası açılabilmektedir.
 • Kiracım kirasını ödemiyor, ne yapabilirim? Ödenmesi gereken kiranın, ödenmesi gereken son günden itibaren bir hafta içerisinde ödenmemesi veya ödeme teklifinde bulunulmaması halinde kira alacak davası veya arzu edilmesi halinde gerekli ihbarlar gönderilerek tahliye davası açılabilmektedir.
 • Sözleşmenin İhlali Durumunda Ne Yapılmalıdır? Bir sözleşme ihlal edildiğinde, böyle bir ihlalden zarar gören taraf, Sözleşmeyi ihlal eden taraftan, sözleşmenin ihlali sonucu uğradığı ve meselenin veya olayın olağan seyrinden doğal olarak ortaya çıkan veya tarafların sözleşmeyi yaptıkları sırada sözleşmenin ihlali sonucu muhtemelen doğacağını bildikleri herhangi bir kayıp veya zarar ziyan için tazminat almaya hak kazanır.
 • Boşanma davasında avukatımın olması zorunlu mudur? Hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur, kişiler avukatları olmaksızın da davalarını takip edebilirler, ancak şunu da belirtmekte fayda var ki, davayı avukat ile takip etmenin, özellikle yargılama usulü açısından, önemi büyüktür.
 • Nafaka ödemeyen eşin çocukla görüşmesi engellenebilir mi? Hayır. Çocukla şahsi münasebet kurulması nafakanın ödenmesine bağlı değildir. Bu yasal bir haktır ve nafaka ödenmese bile eş, çocukla görüşebilir.
 • Boşanma davaları ne kadar sürer? Mahkemelerin dava yoğunluğu nedeniyle bu konuya kesin bir cevap olmamakla birlikte,anlaşmalı boşanma tek celsede, ihtilaflı boşanma davaları ise en iyi ihtimalle 7-8 celsede sonuçlanabilmektedir. Yüksek Mahkemeye gidilmesi halinde ise bu süre daha da uzamaktadır.
 • Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir? Önemli değildir. Önemli olan evliliğin sona ermesinde hangi eşin kusurlu ya da daha ağır kusurlu olduğunun tespitidir. Davayı kimin açtığı hususunun davanın seyrine olumlu yada olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
 • Boşanma davası hangi mahkemede açılır? Boşanma davası, eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer aile mahkemesinde açılır.
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücüsünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edebilir.
 • Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararlar bağlayıcı mıdır? Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı herhangi bir karar bütün mahkemeleri ve devletin bütün organlarını bağlar. Alınan karar ilgili organ veya makam tarafından uygulanır ve alınan karar doğrultusunda hareket edilir. İdare Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı kararları 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. İdare söz konusu kararı uygulamakta gecikirse bu durumda doğacak olan zararı karşılamakla yükümlüdür.
 • İdari makamlara karşı açılacak davalarda zaman sınırlaması var mıdır? İdarenin almış olduğu karar veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içerisinde Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. Ancak İdare tarafından alınan kararın kaldırılması için üst makamlara yapılacak bir başvurunun 75 günlük dava açma süresini durdurur. Söz konusu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt gelmemesi halinde dava açma süresi kaldığı yerden devam eder.
 • Kıbrıs’ta kimler İdari Makamlara karşı dava açabilir? Meşru menfaati bir karar veya işlem veya ihmalden dolayı olumsuz yönde veya doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından dava açılabilir. İdari makamlara açılacak olan davalar için Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.
 • İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi? İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir; eğer işçinin işten ayrılması haklı bir nedene dayanmıyor ise, işverenin de işçiden ihbar süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı talep etmesi yasal olarak mümkündür.
 • Mazereti olmadan devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir? İşçinin, işvereninden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına üç iş günü veya bir yıl içinde beş iş günü veya bir yıl içinde üç defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine gelmemesi veya devam etmemesi halinde işveren devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesi, bildirim süresi verilmeksizin ve tazminat ödemeksizin haklı nedenle fesih edilebilmektedir.
 • Bildirim sürelerini beklemeden işten ayrılırsam İşveren bana dava açabilir mi? Evet. bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin olarak tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorunda kalacaktır. Ancak İş Yasası altında belirtilmiş olan bazi hallerin varlığı durumunda Yasa, işçi ve işverene bu bildirim sürelerini beklemeksizin derhal fesih hakkı vermektedir.
 • İşten ayrılmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeleyim? Öncelikle işçi işverenine işten ayrılmak istediğini ve sebebini, yazılı bir şekilde bildirme ve bu tarihten itibaren de yasada beliertilen bildirim sürelerine uygun olarak işe gitmeye devam etmelidir. Bir başka deyişle bu ihbarnamenin verilmiş olması ertesi gün işe gitmeyeceği anlamını taşımamaktadır.
 • İş kazaları davaları hangi kapsamda açılabilir? İş kazaları ile ilgili davalarda zarar gören tarafın haksız fiil veya sözleşme ihlali konularından herhangi biri için dava açma hakkı mevcuttur. Hangi kapsamda dava açılacağı konusunda zarar gören tarafa serbestlik tanınmıştır. Ancak haksız fiille ilgili olarak tazminat ödenmesinin kararlaştırılması durumunda sözleşme ihlali için tekrardan dava açılamaz.
 • İşverenin iş güvenliği konusunda yasal sorumluluğu nedir? İşveren iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bu konuda gerekli koşulları sağlamak ve araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla ve mevcut makinelerin tehlikeli kısımlarının kapanmasıyla yükümlüdür.
 • Vasiyet zorlama altında yapıldıysa ne olur? Vasiyetnameyi yapanı zorlama ile veya haddinden fazla nüfuz veya etki altında bırakarak veya hile ile yapılmasına sebep olunan bir vasiyetname veya herhangi bir bölümü geçersiz olur.
 • Vasiyet sınırlamalarında istisnai durumlar söz konusu mudur? Bu konuyla ilgili olarak tek bir istisna mevcuttur. Ölen kişinin ikametgahının KKTC olup olmadığına bakılmaksızın Birleşik Krallıkta doğmuş veya babası Birleşik Krallık veya Commonwealth üyesi herhangi bir memlektte doğmuş bir şahsa vasiyet sınırlaması uygulanmaz.
 • Vasiyet edilebilen mal varlığı ile ilgili herhangi bir sınırlama var mıdır? Vasiyetnamelerde bir takım sınırlamalar mevcuttur. Bunlar; a) Bir eş ve çocuk veya bir eş ve çocuğun altsoyu varsa, veya eş olmadan bir çocuk veya çocuğun altsoyu varsa vasiyet edilebilen bölüm terekenin net değerinin üçte-birini geçemez; b) Bir eş veya baba veya anne bırakır ancak çocuk veya çocuğun altsoyu bırakmazsa , vasiyet edilebilen bölüm terekenin net değerinin yarısını geçemez; c) Ne eş ne çocuk ne de çocuğun altsoyu, baba veya anne bırakırsa tereke tüm olarak vasiyet edilebilir.
 • Vasiyetname hazırlanırken uyulması gereken şartlar var mıdır? Bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için yazılı olması ve vasiyetnameyi yapan kişi ve onun adına başka bir kişinin hazır olduğu sırada alt kısımdan veya sonunda vasiyet eden tarafından imzalanması ve vasiyetnamenin imzasının en az iki şahit huzurunda atılması ve eğer vasiyetname birden fazla sayfaya sahipse, her bir sayfasının vasiyet eden ve şahitler tarafından veya onlar adına başkaları tarafından imzalanması veya paraflanması gereklidir.
 • Kimler vasiyet yapma ehliyetine sahiptir? Akıl sağlığı yerinde olmak veya 18 yaşını doldurmuş olmak vasiyet bırakabilmek için yeterli kriterler sayılmaktadır.
 • Kıbrıs’ta nasıl vasiyetname yapabilirim? Vasiyetnameler, yazılı olarak ve 2 şahit huzurunda yapılmakta ve mahkemenin Tereke bölümüne kayıt edilmektedir. Commonwealth ülke vatandaşları Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nda belirtilen kısıtlamalardan muaf tutularak kan bağının olup olmadığına bakılmaksızın istediği kişileri mirasçısı olarak belirleyebilmektedir. Bu ülke haricindeki tüm ülke vatandaşları, KKTC vatandaşları da dahil, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’ndaki şartlara tabidir. Daha fazla bilgi ve randevu için firmamıza başvurabilirsiniz.
 • Taklit ürünler için dava açılabilir mi? Markanın sahibinin izni olmadan o markanın sahibi olmayan bir kişi tarafından o ticaret markasının özdeşi olan, veya tescil edilmiş olduğu mallarla ilgili olarak tüketiciyi, aldatıcı veya şaşırtıcı olabilecek kadar yakın benzerlikte ticari bir marka kullanırmış gibi o markayı kullanan ve/veya kullanımın o markanın bağlantılı olduğu ürünlerle ilişkili olarak reklam veya ilanlarda o markanın tescilli ürünlerine atıfta bulunarak veya öyle algılanmasına sebep olacak şekilde bir kullanım şekli tescilli olan markanın ihlaline sebep olur ve marka sahibi, ihlalden ötürü tazminat davası açabilir.
 • Marka tescili için ne yapmalıyım ve yapacağım tescil işlemi, haklarımı nasıl korumaktadır? Müracaat için marka örnekleri sunulmalı ve markanın şeklini ve rengini açıklayan bir marka tanımı yapılmalıdır. Marka tescili için yapılan müracaat K.K.T.C’de ikamet eden bir vekil aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tescil edilmeyen bir marka için markanın ihlalinden doğan zarar ziyan talepleri ile ilgili dava açılamaz.
 • “Marka” kapsamına neler girmektedir? Ticari Markalar Yasası, marka’yı “bir şekilli, alameti farikayı veya emtianın özel bir çeşidinin tanımını veya ticari ismini (brand), başlığı, simgeyi, etiketi, ismi, imzayı, sözcüğü, harfi, rakamı veya bunların herhangi bir birleşimini içerir” ifadeleriyle tanımlamıştır Burdan hareketle marka’yı, bir ürünün diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan şekil, resim, grafik veya çizim gibi her türlü işaret olarak tanımlayabiliriz.
 • Bir eserdeki telif haklarımı nasıl koruyabilirim? Eser sahibi gerekli işlemleri yaptıktan sonra eserin telif hakkını alır ve bu sayede kendi izni olmadan eserden 3. kişilerin yarar sağlamasını, eserin taklit edilmesini veya kopyalamasını engellemiş olur.
 • Telif hakkı ihlalinden ötürü kimler dava açabilir? Bir kişinin telif hakkının ihlalinden doğan zararlara dayanan tazminat davası açması için öncelikle o eserin geçerli bir telif hakkına sahip olması gerekmektedir. Yasada kimin telif hakkına sahip olduğu açıklanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yapmış olduğum marka tescili aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ı da kapsıyor mu? MARKANIZI Türkiye Cumhuriyeti’nde veya dünyanın herhangi bir yerinde tescil etseniz dahi, Kuzey Kıbrıs’ta da tescil işlemi yapmanız gerekmektedir. Tescil işlemi, Şirketler Mukayyitliği Markalar Bölümü’nde yapılmaktadır ve firmamız tarafından logo veya isim içeren tüm markaların tescil işlemleri yapılabilmektedir.
 • KKTC’de eğitim amaçlı bir şirket ve/veya Üniversite kurulmasının gereklilikleri nelerdir? K.K.T.C’de üniversite kurulmasından önce en önemli husus, eğitim ve öğretim amaçlarını sağlayacak bir şirket kurmaktır. K.K.T.C’de eğitime yönelik şirketin kurulması ve tescil edilmesinin akabinde kurulması planlanan üniversitenin ismi ve kullanılacak olan logonun da ayrıca belirlenmesi gerekmektedir.
 • Yabancı sermayeli bir limited şirketin tescil işlemleri ne kadar sürede tamamlanmaktadır? Yabancı sermayeli bir limited şirket kurmak için takriben 2-3 hafta gerekmekte ve tüm işlemler firmamız tarafından takip edilmektedir.
 • Yabancı uyruklu bir kişinin şirkette direktör olması için aranan koşullar nelerdir? Şirkette direktör olacak her yabancı uyruklu şahıs, vergi yükümlülüklerine teminat teşkil etmek üzere 18 ay vadeli 40,000.-TL’lik bir banka teminat mektubunu KKTC Gelir Vergi Dairesine ibraz etmesi ve karşılığında Vergi Güvenilirlilik Belgesi temin etmesi gerekmektedir.
 • KKTC’de limited şirket kurmak için aranan asgari gereklilikler nelerdir? KKTC’de kurulacak tüm şirketlerin asgari 2 hissedarı, 1 direktörü ve 1 sekreteri ve KKTC sınırları içerisinde kayıtlı bir adresi olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu bir kişinin KKTC’de limited şirket kurabilmesi için aranan koşullar nelerdir? Yabancı ülke vatandaşlarının hissedar olacağı limited şirketlerin, şirket sermayesi asgari 100,000.-USD muadili Türk Lirası olmalıdır. Gerekli sermaye tutarı, şirket kurulum işlemleri tamamlanıncaya değin müvekkil hesaplarımızda bloke edilmekte ve şirket tescil işlemi tamamlandıktan sonra şirketin kendi hesabına aktarılmaktadır. Şirket, sermayesini kuruluş amaçları doğrultusunda kullanmakta serbesttir.
 • İş kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının dava açma hakkı var mıdır? İş kazasında ölen kişinin yakınları kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerinde dava açabilmektedirler. Ölen kişinin terekesinin de erken ölümden ve terekesinin uğradığı zarar ziyandan dolayı da dava açma hakkı mevcuttur.
 • İş kazaları davaları hangi kapsamda açılabilir? İş kazaları ile ilgili davalarda zarar gören tarafın haksız fiil veya sözleşme ihlali konularından herhangi biri için dava açma hakkı mevcuttur. Hangi kapsamda dava açılacağı konusunda zarar gören tarafa serbestlik tanınmıştır. Ancak haksız fiille ilgili olarak tazminat ödenmesinin kararlaştırılması durumunda sözleşme ihlali için tekrardan dava açılamaz.
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Kazadan etkilenen tarafın tazminat hakkı var mıdır? Kazadan etkilenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın maddi ve manevi uğradığı zararı, kazaya sebebiyet veren kişi tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; özel zarar ziyan duruşma tarihine kadar cepten fiilen çıkan zararı, genel zarar ziyan ise cepten duruşma tarihine kadar çıkmamış ancak ileride çıkabilecek zarar, ziyan iş ve kazanç kayıpları ve çekilen acı ve ızdıraplar beden ve ruh sağlığında meydana gelmiş olan geçici ve kalıcı her tür aksaklıklar için saptanan parasal karşılığı ifade etmektedir. Tüm bu özel ve genel zarar ziyan için tazminat talep edilebilir.
 • Trafik kazası davalarında Mahkemeler neleri göz önünde bulundurur? Mahkeme karar verirken konu kazada hayatını kaybeden kişilerin birden fazla olup olmadığını, sürücünün alkollü olup olmadığını, sanığın kazanın meydana gelmesindeki dikkatsizlik oranının ve buna bağlı olarak sürücünün aşırı süratli olup olmadığını, görüş mesafesinin kısıtlı olduğu biryerde önündeki aracı geçmeye çalışıp çalışmadığını, karşıdan gelen aracın önünü tıkayıp tıkamadığını, diğer bir ifade ile trafik kurallarının ciddi ihlali neticesinde konu kazaya sebebiyet verip vermediğinin veya kazanın bir anlık dikkatsizlik sebebi ile vuku bulup bulmadığının, kazaya mathalder olan kişinin veya müteveffanın katkısal kusurunun özellikle araç kullanmak açısından sanığın sabıka kaydı ve trafik sicili dahil sanığın kişisel, özel ve ailevi durumunu dikkate alır.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücüsünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edebilir.
 • Trafik kazalarında ihmal söz konusu olduğunda hangi sebeplerle dava açılabilir? Trafik kazalarında ihmalin söz konusu olduğu durumlarda kazaya sebebiyet veren adına getirilebilecek dava sebepleri; sürat, ihtiyatsız sürüş, dikkatsiz sürüş, alkollü ve içki tesiri altında sürüş ve yorgunluk tesiri altında sürüş olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ihmal ile ilgili olarak ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan dava getirilebilir.
 • Medikal malpraktise davalarında doktorun hastaya karşı sorumluluğu nedir? Doktorun sorumluluğu bir hastayı muayene ederken, hastaya teşhis koyarken ve hastaya tedavi uygularken makul özen ve ihtimam ve becerinin o doktor tarafından sunulması gerekmektedir. Devamla, doktor ve hasta arasında bulunan vekalet ilişkisine göre hem doktorun hem de tüm medikal ekibin en iyi özen ve dikkati göstermesi ve kişisel yeteneklerini kullanarak davranması gerektiği ve hatalı davranması durumunda meydana gelen zararda doktorun sorumluluğunun gündeme gelmesi gerekmektedir.
 • Medikal malpraktise davalarında tazminat kriteri nedir? Genel zarar ziyan değerlendirilirken tazminat hesaplaması ölümden veya doğan bedensel hasardan dava sonucuna kadar olan süreçte meydana gelen zarar ziyanın hesabı, dava sonucundan emeklilik yaşına kadar olan zarar ziyan ve emeklilik yaşı sonrası zarar ziyana göre yapılır.
 • İhmal davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır: Davalının davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olması, davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olması ve davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
 • Kıbrıs’ta dava açmak için ne yapmalıyım? Kıbrıs’ta dava açmak için avukatınıza bir avukat tutma varakası imzalamanız gerekmektedir. Dava sürecinde Kıbrıs haricinde olacak iseniz, bir vekaletname vererek işlemlerin adınıza yürütülmesini sağlayabilirsiniz.
 • Avukatıma vekaletname nasıl verebilirim? Vekaletname vermek için Kıbrıs’a gelmem gerekiyor mu? Kıbrıs’ta kullanılacak herhangi bir vekaletname, eğer Kuzey Kıbrıs’ta imzalanacaksa bir tasdik memuru huzurunda yapılmalıdır.
 • Kıbrıs’ta nasıl ikamet edebilirim veya çalışabilirim? Kuzey Kıbrıs’a girişinizde 3 aylık turist vizesi verilmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta satın almış olduğunuz veya kiraladığınız bir taşınmaz mal ile oturma izni almanız mümkündür. Adınızda kayıtlı bir taşınmaz mal var ise, daimi ikamet izni için başvuru yapabilir veya bir şirket kurmanız halinde iş kurma izni alabilirsiniz. Herhangi bir firma bünyesinde çalışmaya başlamanız halinde, çalışma izni alabilirsiniz. Tüm izinler, Muhaceret Dairesi tarafından verilmektedir.
 • Bakanlar Kurulu iznim çıkmadan önce taşınmaz malımı satabilir miyim? Bu Satış Sözleşmenizin şartlarına bağlı olup, Satış Sözleşmenizin içeriğinde taşınmaz malın koçan devrini almadan önce taşınmaz malınızı satmanıza imkan veren bir şart olması durumunda mümkündür. Böyle bir durumda mal sahibi, yeni alıcı ve sizin taraf olarak yer alacağınız bir temlik anlaşması imzalanması suretiyle taşınmaz mala ilişkin sözleşme tahtındaki tüm hak ve yükümlülüklerinizi yeni alıcıya devredebilirsiniz.
 • Satın aldığım konuta taşınabilmem için Bakanlar Kurulu iznimin çıkmasını beklemem gerekiyor mu? Hayır. Konutunuz inşaatı tamamlandıktan sonra, tasarrufu devralmanızda ve taşınmanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
 • Eşim ve ben birer mülk satın alabilir miyiz? Evet. Yakın geçmişe kadar evli çiftler bir kişi olarak işlem görmekte ve buna bağlı olarak satın alma hakları sadece bir taşınmaz mal ile sınırlandırılmış olsa da yeni uygulamaya göre evli çiftler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmekte ve eşlerin her biri aynı satın alma hakkına sahiptir.
 • Yabancıların KKTC’de taşınmaz mal alımları hangi sınırlamalara tabi tutulmuştur? Yabancı uyruklu kişiler, Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde en fazla 5 dönümü geçmeyecek bir arazi içerisine inşa edilen 1 adet konut (1 apartman dairesi veya 1 ev veya 1 villa) veya 1 dönümü geçmeyen bir arazi satın alma hakkına sahiptirler.
 • Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz mal almak isteyen yabancılar için uygulanan izin prosedürü nedir? Kuzey Kıbrıs vatandaşı olmayan tüm yabancı alıcıların, herhangi bir taşınmaz malı adına kayıt ettirebilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan bir izin alınması gerekmektedir. Ofisimizden temin edeceğiniz bir forma, pasaport kopyanız ve sabıka belgeniz ile başvuru İçişleri Bakanlığı’na yapılmakta ve ofisimiz tarafından tüm işlemler takip edilmektedir.
 • Kıbrıs haricinde bulunan bir kimse adına taşınmaz mal alımı işlemleri takip edilebilir mi? Kıbrıs haricinde bulunan veya şahsen işlemleri takip etmeyen kişiler, avukatlarına bir vekaletname vererek tüm işlemlerin yapılmasını sağlayabilir.
 • Pul vergisi ne kadardır? Pul vergisi nereye ödenir? Pul vergisi, sözleşmede yazan bedel üzerinden %0,5 oranında ödenir. Ödeme, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılır. Sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmeyen sözleşmelerin pul vergisi azami %1 oranında cezalı alınır.
 • Satış sözleşmelerinin kaydedilmesi alıcılara nasıl bir güvence sağlamaktadır? Satış sözleşmeleri imzalandıktan sonra taşınmaz malın bulunduğu kaza tapu dairesinde kayıt edilir. Kayıt işlemi, sözleşme tarihinden itibaren en geç 21 gün içerisinde yapılmalıdır ve satış sözleşmesinin pul vergisi ödenmiş olmalıdır. Sözleşme kaydı, sözleşme konusu taşınmaz malın sözleşmede belirtilen alıcıya satıldığının tapu kayıtlarına geçirilmesi anlamına gelir. Sözleşme kaydı yapılan bir taşınmaz, sözleşmede belirtilen alıcının izni olmadan başka kimseye devredilemez, ipotek verilemez ve hatta üzerine ara emri veya herhangi bir haciz işlemi yapılamaz.
 • Kıbrıs’ta şirket açmak için ne yapmalıyım? Kırbıs’ta şriket açmak içmeyen ve şirkette hissedarlığı bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının, 100,000 USD tutarında sermaye koyması gerekmektedir. İstenen sermaye tutarı, şirket kuruluncaya değin firma müvekkil hesaplarımızda bloke edildikten sonra şirket tescil işlemi tamamlandıktan sonra şirketin kendi hesabına aktarılmaktadır. Şirket, sermayesesini şirketin kuruluş amaçları doğrultusunda kullanmakta serbesttir. Şirket kurmak için takriben 2-3 hafta gerekmekte ve tüm işlemler firmamız tarafından takip edilmektedir. Kıbrıs’ta kurulucaka tüüm şirketlerin asgari 2 hissedarı, 1 direktörü ve 1 sekreteri buluması gerekir.
 • Medikal malpraktise davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır. Davalının Davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olmalı, Davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olmalı ve Davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle Davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücüsünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edebilir.
 • Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararlar bağlayıcı mıdır? Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı herhangi bir karar bütün mahkemeleri ve devletin bütün organlarını bağlar. Alınan karar ilgili organ veya makam tarafından uygulanır ve alınan karar doğrultusunda hareket edilir. İdare Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı kararları 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. İdare söz konusu kararı uygulamakta gecikirse bu durumda doğacak olan zararı karşılamakla yükümlüdür.
 • İdari makamlara karşı açılacak davalarda zaman sınırlaması var mıdır? İdarenin almış olduğu karar veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içerisinde Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. Ancak İdare tarafından alınan kararın kaldırılması için üst makamlara yapılacak bir başvurunun 75 günlük dava açma süresini durdurur. Söz konusu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt gelmemesi halinde dava açma süresi kaldığı yerden devam eder.
 • Kıbrıs’ta kimler İdari Makamlara karşı dava açabilir? Meşru menfaati bir karar veya işlem veya ihmalden dolayı olumsuz yönde veya doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından dava açılabilir. İdari makamlara açılacak olan davalar için Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.
 • İş kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının dava açma hakkı var mıdır? İş kazasında ölen kişinin yakınları kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerinde dava açabilmektedirler. Ölen kişinin terekesinin de erken ölümden ve terekesinin uğradığı zarar ziyandan dolayı da dava açma hakkı mevcuttur.
 • Pul vergisi ne kadardır? Pul vergisi nereye ödenir? Pul vergisi, sözleşmede yazan bedel üzerinden %0,5 oranında ödenir. Ödeme, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılır. Sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmeyen sözleşmelerin pul vergisi azami %1 oranında cezalı alınır.
 • Satış sözleşmelerinin kaydedilmesi alıcılara nasıl bir güvence sağlamaktadır? Satış sözleşmeleri imzalandıktan sonra taşınmaz malın bulunduğu kaza tapu dairesinde kayıt edilir. Kayıt işlemi, sözleşme tarihinden itibaren en geç 21 gün içerisinde yapılmalıdır ve satış sözleşmesinin pul vergisi ödenmiş olmalıdır. Sözleşme kaydı, sözleşme konusu taşınmaz malın sözleşmede belirtilen alıcıya satıldığının tapu kayıtlarına geçirilmesi anlamına gelir. Sözleşme kaydı yapılan bir taşınmaz, sözleşmede belirtilen alıcının izni olmadan başka kimseye devredilemez, ipotek verilemez ve hatta üzerine ara emri veya herhangi bir haciz işlemi yapılamaz.
Devamı
Sıkça Sorulan Sorular