Sıkça Sorulan Sorular

  • KKTC’de eğitim amaçlı bir şirket ve/veya Üniversite kurulmasının gereklilikleri nelerdir? K.K.T.C’de üniversite kurulmasından önce en önemli husus, eğitim ve öğretim amaçlarını sağlayacak bir şirket kurmaktır. K.K.T.C’de eğitime yönelik şirketin kurulması ve tescil edilmesinin akabinde kurulması planlanan üniversitenin ismi ve kullanılacak olan logonun da ayrıca belirlenmesi gerekmektedir. Şirket kurulum işlemlerinin tamamlanması, isim ve logonun da belirlenmesi ve onaylanmasının akabinde K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacak bir başvuru ile “Açma Ön İzni” ve YÖDAK’a yapacağı bir başvuru ile “Öğretime Başlama İzni” alınması gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve randevu için firmamıza başvurabilirsiniz.
  • Trafik kazalarında ihmal söz konusu olduğunda hangi sebeplerle dava açılabilir? Trafik kazalarında ihmalin söz konusu olduğu durumlarda kazaya sebebiyet veren adına getirilebilecek dava sebepleri; sürat, ihtiyatsız sürüş, dikkatsiz sürüş, alkollü ve içki tesiri altında sürüş ve yorgunluk tesiri altında sürüş olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ihmal ile ilgili olarak ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan dava getirilebilir.
  • Medikal malpraktise davalarında doktorun hastaya karşı sorumluluğu nedir? Doktorun sorumluluğu bir hastayı muayene ederken, hastaya teşhis koyarken ve hastaya tedavi uygularken makul özen ve ihtimam ve becerinin o doktor tarafından sunulması gerekmektedir. Devamla, doktor ve hasta arasında bulunan vekalet ilişkisine göre hem doktorun hem de tüm medikal ekibin en iyi özen ve dikkati göstermesi ve kişisel yeteneklerini kullanarak davranması gerektiği ve hatalı davranması durumunda meydana gelen zararda doktorun sorumluluğunun gündeme gelmesi gerekmektedir.
  • Medikal malpraktise davalarında tazminat kriteri nedir? Genel zarar ziyan değerlendirilirken tazminat hesaplaması ölümden dava sonucuna kadar olan süreçte meydana gelen zarar ziyanın hesabı, dava sonucundan emeklilik yaşına kadar olan zarar ziyan ve emeklilik yaşı sonrası zarar ziyana göre yapılır.
  • Medikal malpraktise davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır. Davalının Davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olmalı, Davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olmalı ve Davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle Davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular