Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kıbrıs’ta şirket açmak için ne yapmalıyım? Kırbıs’ta şriket açmak içmeyen ve şirkette hissedarlığı bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının, 100,000 USD tutarında sermaye koyması gerekmektedir. İstenen sermaye tutarı, şirket kuruluncaya değin firma müvekkil hesaplarımızda bloke edildikten sonra şirket tescil işlemi tamamlandıktan sonra şirketin kendi hesabına aktarılmaktadır. Şirket, sermayesesini şirketin kuruluş amaçları doğrultusunda kullanmakta serbesttir. Şirket kurmak için takriben 2-3 hafta gerekmekte ve tüm işlemler firmamız tarafından takip edilmektedir. Kıbrıs’ta kurulucaka tüüm şirketlerin asgari 2 hissedarı, 1 direktörü ve 1 sekreteri buluması gerekir.
 • Kuzey Kıbrıs’ta taşınmaz mal almak isteyen yabancılar için uygulanan izin prosedürü nedir? Kuzey Kıbrıs vatandaşı olmayan tüm yabancı alıcıların, herhangi bir taşınmaz malı adına kayıt ettirebilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan bir izin alınması gerekmektedir. Ofisimizden temin edeceğiniz bir forma, pasaport kopyanız ve sabıka belgeniz ile başvuru İçişleri Bakanlığı’na yapılmakta ve ofisimiz tarafından tüm işlemler takip edilmektedir.
 • Kıbrıs’ta dava açmak için ne yapmalıyım? Kıbrıs’ta dava açmak için avukatınıza bir avukat tutma varakası imzalamanız gerekmektedir. Dava sürecinde Kıbrıs haricinde olacak iseniz, bir vekaletname vererek işlemlerin adınıza yğrütülmesini sağlayabilirsiniz.
 • Kıbrıs’ta nasıl vasiyetname yapabilirim? Vasiyetnameler, yazılı olarak ve 2 şahit huzurunda yapılmakta ve mahkemenin Tereke bölümüne kayıt edilmektedir. Commonwealth ülke vatandaşları Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nda belirtilen kısıtlamalardan muaf tutularak kan bağının olup olmadığına bakılmaksızın istediği kişileri mirasçısı olarak belirleyebilmektedir. Bu ülke haricindeki tüm ülke vatandaşları, KKTC vatandaşları da dahil, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’ndaki şartlara tabidir. Daha fazla bilgi ve randevu için firmamıza başvurabilirsiniz.
 • Avukatıma vekaletname nasıl verebilirim? Vekaletname vermek için Kıbrıs’a gelmem gerekiyor mu? Kıbrıs’ta kullanılacak herhangi bir vekaletname, eğer Kuzey Kıbrs’ta imzalanacaksa bri tasdik memuru huzurunda yapılmalıdır. Yurtdışında bulunan kimseler, ofisimizin hazırlayacağı vekaletnameyi bulunduğu ülkedeki KKTC Temsilciliği’nde, veya KKTC Temsilciliği’nin olmadığı ülkelerde ise, TC Konsolosluğu’nda vekaletnameyi tasdikletmelidir. İlgili konsolosluğa uzak bir şehirde yaşıyorsanız, yaşadığınız şehirdeki bir noter veya tasdik yapmaya yetkili bir avukat huzurunda vekaletnamenizi imzalayarak Konsolosluğa gönderilmesini tasdikletilmelisini sağlayabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki tasdik işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi alma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Trafik kazalarında ihmal söz konusu olduğunda hangi sebeplerle dava açılabilir? Trafik kazalarında ihmalin söz konusu olduğu durumlarda kazaya sebebiyet veren adına getirilebilecek dava sebepleri; sürat, ihtiyatsız sürüş, dikkatsiz sürüş, alkollü ve içki tesiri altında sürüş ve yorgunluk tesiri altında sürüş olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ihmal ile ilgili olarak ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan dava getirilebilir.
 • Medikal malpraktise davalarında doktorun hastaya karşı sorumluluğu nedir? Doktorun sorumluluğu bir hastayı muayene ederken, hastaya teşhis koyarken ve hastaya tedavi uygularken makul özen ve ihtimam ve becerinin o doktor tarafından sunulması gerekmektedir. Devamla, doktor ve hasta arasında bulunan vekalet ilişkisine göre hem doktorun hem de tüm medikal ekibin en iyi özen ve dikkati göstermesi ve kişisel yeteneklerini kullanarak davranması gerektiği ve hatalı davranması durumunda meydana gelen zararda doktorun sorumluluğunun gündeme gelmesi gerekmektedir.
 • Medikal malpraktise davalarında tazminat kriteri nedir? Genel zarar ziyan değerlendirilirken tazminat hesaplaması ölümden dava sonucuna kadar olan süreçte meydana gelen zarar ziyanın hesabı, dava sonucundan emeklilik yaşına kadar olan zarar ziyan ve emeklilik yaşı sonrası zarar ziyana göre yapılır.
 • Medikal malpraktise davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır. Davalının Davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olmalı, Davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olmalı ve Davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle Davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
 • Kıbrıs’ta nasıl ikamet edebilirim veya çalışabilirim? Kuzey Kıbrıs’a girişinizde 3 aylık turist vizesi verilmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta satın almış olduğunuz veya kiraladığınız bir taşınmaz mal ile oturma izni almanız mümkündür. Adınızda kayıtlı bir taşınmaz mal var ise, daimi ikamet izni için başvuru yapabilir veya bir şirket kurmanız halinde iş kurma izni alabilirsiniz. Herhangi bir firma bünyesinde çalışmaya başlamanız halinde, çalışma izni alabilirsiniz. Tüm izinler, Muhaceret Dairesi tarafından verilmektedir.
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmakten men edebilir.
 • Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararlar bağlayıcı mıdır? Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı herhangi bir karar bütün mahkemeleri ve devletin bütün organlarını bağlar. Alınan karar ilgili organ veya makam tarafından uygulanır ve alınan karar doğrultusunda hareket edilir. İdare Yüksek İdare Mahkemesinin aldığı kararları 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. İdare söz konusu kararı uygulamakta gecikirse bu durumda doğacak olan zararı karşılamakla yükümlüdür.
 • İdari makamlara karşı açılacak davalarda zaman sınırlaması var mıdır? İdarenin almış olduğu karar veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içerisinde Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. Ancak İdare tarafından alınan kararın kaldırılması için üst makamlara yapılacak bir başvurunun 75 günlük dava açma süresini durdurur. Söz konusu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt gelmemesi halinde dava açma süresi kaldığı yerden devam eder.
 • Kıbrıs’ta kimler İdari Makamlara karşı dava açabilir? Meşru menfaati bir karar veya işlem veya ihmalden dolayı olumsuz yönde veya doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından dava açılabilir. İdari makamlara açılacak olan davalar için Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.
 • İş kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının dava açma hakkı var mıdır? İş kazasında ölen kişinin yakınları kaza tarihindenitibaren 1 yıl içerinde dava açabilmektedirler. Ölen kişinin terekesinin de erken ölümden ve terekesinin uğradığı zarar ziyandan dolayı da dava açma hakkı mevcuttur.
 • İş kazaları davaları hangi kapsamda açılabilir? İş kazaları ile ilgili davalarda zarar gören tarafın haksız fiil veya sözleşme ihlali konularından herhangi biri için dava açma hakkı mevcuttur. Hangi kapsamda dava açılacağı konusunda zarar gören tarafa serbestlik tanınmıştır. Ancak haksız fiille ilgili olarak tazminat ödenmesinin kararlaştırılması durumunda sözleşme ihlali için tekrardan dava açılamaz.
 • İşverenin iş güvenliği konusunda yasal sorumluluğu nedir? İşveren iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bu konuda gerekli koşulları sağlamak ve araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla ve mevcut makinelerin tehlikeli kısımlarının kapanmasıyla yükümlüdür.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yapmış olduğum marka tescili aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ı da kapsıyor mu? Markanızı Türkiye Cumhuriyeti’nde veya dünyanın herhangi bir yerinde tescil etseniz dahi, Kuzey Kıbrıs’ta da tescil işlemi yapmanız gerekmektedir. Tescil işlemi, Şirketler Muakyyitliği Markalar Bölümü’nde yapılmaktadır ve firmamız tarafından logo veya isim içeren tüm markaların tescil işlemleri yapılabilmektedir.
 • Kıbrıs haricinde bulunan bir kimse adına taşınmaz mal alımı işlemleri takip edilebilir mi? Kıbrıs haricinde bulunan veya şahsen işlemleri takipe tmeyen kişiler, avukatına bir vekaletname vererek tüm işlemlerin yapılmasını sağlayabilir.
 • Pul vergisi ne kadardır? Pul vergisi nere ye ödenir? Pul vergisi, sözleşmede yazan bedel üzerinden %0,5 oranında ödenir. Ödeme, Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapılır. Sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmeyen sözleşmelerin pul vergisi azami %1 oranında ceza alınır.
 • Satış sözleşmelerinin kaydedilmesi alıcılara nasıl bir güvence sağlamaktadır? Satış sözleşmeleri imzalandıktan sonra taşınmaz malın bulunduğu kaza tapu dairesinde kayıt edilir. Kayıt işlemi, sözleşme tarihinden itibaren en geç 21 gün içerisinde yapılmalıdır ve satış sözleşmesinin pul vergisi ödenmiş olmalıdır. Sözleşme kaydı, sözleşme konusu taşınmaz malın sözleşmede belirtilen alıcıya satıldığının tapu kayıtlarını geçirilmesi anlamına gelir. Sözleşme kaydı yapılan bir taşınmaz, özleşmede belirtilen alıcının izni olmadan başka kimseye devredilemez, ipotek verilemez ve hatta ğzerine ara emri veya herhangi bir haciz işlemi yapılamaz.
Devamı
Sıkça Sorulan Sorular