Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Terekeler

Terekeler

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, vefat etmiş bir kimsenin tereke işlemlerini en hızlı şekilde yürüterek mal paylaşımı ve veraset konularında müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Firmamız tereke kurulumunun yanı sıra, bir terekeden hak sahibi olan mirasçıların yasal hakları, mirasçılar arasındaki ihtilafların çözümlenmesi, terekeler ile ilgili davaların yürütülmesi, veraset davaları, “hotchpot” prensibi doğrultusunda varisler arasında dava açılması ve sair tüm konularda müvekkillerimize hukuki hizmet vermektedir.

 

Firmamızın tereke işlemleri arasında yaptığı işlemler başlıca:

 1. Vefat etmiş kişiye ait bir vasiyetnamenin bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma yapılması
 2. Vefat etmiş kişinin taşınır ve taşınmaz mallarının ortaya çıkarılması, kaza tapu dairelerinde, bankalarda, araç kayıt dairesinde ve sair devlet dairelerinde araştırma yapılması
 3. Vefat etmiş kişinin mirasçılarının mal paylaşımına dahil edilmesi ve gerekli belgelerin toplanması
 4. Vasiyetnameli veya vasiyetnamesiz olarak tereke istidası hazırlanması ve tereke kurulumu için mahkemeye başvuru yapılması
 5. Tereke idare memuru atanması veya değiştirilmesi
 6. Veraset vergisi için Vergi Dairesi’ne başvuruların yapılması
 7. Mirasçılar ve varisler arasında Mal Paylaşımı ve Taksimat Listesi hazırlanması
 8. Tapu Dairesi’nde intikal dosyası açılması
 9. Taşınır malların devir işlemleri

Banka hesaplarının kontrolü ve idaresinin sağlanması

 • Vefat etmem halinde, varislerim satış sözleşmem üzerinden hak talep edebilir mi? Vefat etmeniz halinde kurulacak olan tereke üzerinden sözleşme tahtında sahip olduğunuz malvarlığınız varisleriniz arasında dağıtılır. Arzu ederseniz bir vasiyet düzenleyerek bu dağıtımı tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.
 • Tereke işlemleri sonuçlandığında ne yapmalıyım? Terekeye ait tüm taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında bölüştürülmesi ve intikali sonrasında, Tereke İdare Memuru tereke mukayyitliğine kapanış envantörü sunmalı ve tüm mirasçıların imzası alınarak tereke dosyası kapatılmalıdır.
 • Tereke İdare Memuru nedir? Vefat eden bir kişinin mal varlığının idaresi için mahkeme tarafından verilen tereke emri ile, bir tereke idare memuru atanır. Tereke İdare Memuru, eğer bir vasiyetname ile vasiyeti tenfiz memuru belirlenmiş ise o kişi, veya vasiyetname bırakılmadığı durumlarda ise akrabalık derecesine göre en yakın kişi atanır.
 • Tereke İdare Memuru değişikliği nasıl yapılır? Bir terekeye atanan bir tereke idare memuru, eğer yurtdışında ise, veya görevini ifa edemiyorsa mirasçıların başvurusu ve muvafakatı ile mahkeme tarafından değiştirilebilir.
 • Tereke Emri nasıl alınır? Ölmüş bir kişiye ait malların idaresi, örneğin taşınmaz mallarının satışı veya devri, bankadaki mevduatın çekilmesi veya araba devirleri sadece tereke emri alınması ile mümkündür.
 • Ölmüş bir kişiye ait malların idaresini nasıl yapabilirim? Ölmüş bir kişiye ait malların idaresi, örneğin taşınmaz mallarının satışı veya devri, banakadaki mevduatın çekilmesi veya araba devirleri sadece tereke emri alınması ile mümkündür.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular