Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Terekeler

Terekeler

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, vefat etmiş bir kimsenin tereke işlemlerini en hızlı şekilde yürüterek mal paylaşımı ve veraset konularında müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Firmamız tereke kurulumunun yanı sıra, bir terekeden hak sahibi olan mirasçıların yasal hakları, mirasçılar arasındaki ihtilafların çözümlenmesi, terekeler ile ilgili davaların yürütülmesi, veraset davaları, “hotchpot” prensibi doğrultusunda varisler arasında dava açılması ve sair tüm konularda müvekkillerimize hukuki hizmet vermektedir.

 

Firmamızın tereke işlemleri arasında yaptığı işlemler başlıca:

  1. Vefat etmiş kişiye ait bir vasiyetnamenin bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma yapılması
  2. Vefat etmiş kişinin taşınır ve taşınmaz mallarının ortaya çıkarılması, kaza tapu dairelerinde, bankalarda, araç kayıt dairesinde ve sair devlet dairelerinde araştırma yapılması
  3. Vefat etmiş kişinin mirasçılarının mal paylaşımına dahil edilmesi ve gerekli belgelerin toplanması
  4. Vasiyetnameli veya vasiyetnamesiz olarak tereke istidası hazırlanması ve tereke kurulumu için mahkemeye başvuru yapılması
  5. Tereke idare memuru atanması veya değiştirilmesi
  6. Veraset vergisi için Vergi Dairesi’ne başvuruların yapılması
  7. Mirasçılar ve varisler arasında Mal Paylaşımı ve Taksimat Listesi hazırlanması
  8. Tapu Dairesi’nde intikal dosyası açılması
  9. Taşınır malların devir işlemleri

Banka hesaplarının kontrolü ve idaresinin sağlanması