Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı’ndaki Rekabet Hukuku ekibimiz sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile bu alanda yerli ve yabancı müvekkillerimize üstün hukuki hizmet sağlamaktadır. Firmamız, geçmişte KKTC Rekabet Kurulu tarafından aleyhlerine soruşturma açılan müvekkillerini başarılı bir şekilde savunmuş ve müvekkilleri için detaylı savunma raporları hazırlayarak sözlü savunmalarında en iyi şekilde temsil edilmelerini sağlamıştır. Özellikle ticari hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek Rekabet Hukuku alanında ortaya çıkan problemleri asgariye düşürmek adına farklı alanlarda yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki destek sağlayan ekibimizin bu alanda sağladığı hizmetler başlıca aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 

  • Rekabet Kurulu’na yapılacak başvurular
  • Rekabet Kurulu’nda açılmış olan bir dosya ile ilgili olarak savunma dosyalanması ve sözlü savunma yapılması
  • Rekabet Kurulu’ndan belirli faaliyetlerle ilgili görüş alınması

Etkinliğin kötüye kullanılması, haksız rekabet ve yoğunlaşmaya ilişkin araştırma, soruşturma ve yerinde incelemeler

  • Muafiyet talep başvurusunu kimler, ne maksatla yapabilir? Bir anlaşmanın veya teşebbüs birliği kararının veya uyumlu eylemin yasal açıdan uygun olduğunu ve Rekabet Yasası’nın 5. Maddesi uyarınca muaf tutulabileceğini kanıtlamak üzere muafiyet arayan teşebbüsler veya teşebbüs birliklerinden herhangi biri Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunabilir.
  • Tüm yoğunlaşmalar bildirime ve izne tabi midir? Yoğunlaşma işlemleri aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde Rekabet Kurulu’na bildirim yapılıp izin alınmadan uygulamaya konulamaz:
  • Yoğunlaşma nedir? Yoğunlaşma, iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi veya bir veya birden fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının üzerindeki doğrudan veya dolaylı kontrolün bir veya daha fazla teşebbüs veya halihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir veya daha fazla kişi tarafından devralınması veya iki veya daha fazla teşebbüsün bağımsız bir ekonomik birimin tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek şekilde bir ortaklık oluşturması Rekabet Yasası kapsamında yoğunlaşma işlemi sayılmaktadır.
  • Rekabet Kurulu’nun re’sen işlem başlatabilir mi? Rekabet Kurulu Yasa’nın 4’üncü, 6’ncı veya 7’nci maddelerinin ihlali iddiasının tesbiti halinde re’sen soruşturma başlatma hakkına sahiptir.
  • Kimler Rekabet Kurulu’na şikâyette bulunabilir? Şikâyet konusu ile ilgili hukuki veya ekonomik çıkarı olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, ekonomik, ticari veya mesleki örgütler tüketici örgütleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar veya Belediyeler şikâyette bulunabilirler.
  • Rekabet Kurulu’na hangi konulara ilişkin olarak şikayet başvurusu yapılabilir? Rekabet Yasası’nın 4’üncü, 6’ncı veya 7’nci Maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile Rekabet Kurulu’na şikâyette bulunulabilir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular