Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Deniz Hukuku

Deniz Hukuku

Kuzey Kıbrıs, coğrafik olarak Doğu Akdeniz’de politik, ekonomik ve ticari açıdan büyük öneme sahip bir bölgedir. Özellikle globalleşen ekonomi ile artan ticaret ve bir seferde en fazla yükün gemiler ile taşınabilir olması milletler arası deniz ticaretinin gelişmesine ve bu gelişim ile birlikte deniz hukukunun da hem ulusal hem de uluslararası alanda gelişmesine sebep olmuştur.

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, uzman avukat kadrosu ile deniz hukuku alanında müvekkillerine en iyi hukuk hizmetini sunmaktadır. Bu hizmetlerden bazıları şunlardır:

 1. Deniz Ceza Hukuku ile ilgili davalar
 2. Konşimentolar ile ilgili hukuki hizmet vermek
 3. Navlun sözleşmeleri hazırlama ve navlun sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 4. Deniz ticareti sözleşmeleri hazırlama
 5. Deniz Ticaretinden ortaya çıkan alacak davaları
 6. Kaptan ve Gemi personeli sözleşmeleri hazırlama
 7. Deniz hukukuna dair ilgili protokoller hakkında görüş vermek
 8. Gemiye Yükleme ve boşaltma sırasında oluşan ihtilaflar için hukuki görüş vermek ve dava aşamasını yürütme,
 9. Müşterek Avarya danışmanlığı
 10. Yakıt alacaklarının tahsili
 11. Gemi personelinin alacaklarının tahsili için hukuki hizmet vermek
 12. Deniz yoluyla ticari malların taşınması sırasında oluşan hasarın geçişi ile ilgili davalar,
 13. KKTC sınırları içerisinde Gümrük ve Liman sorunlarının çözümü
 14. Gemi tutuklama ve Tutuklu Gemiyi Kurtarma
 15. Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
 16. Hapis hakkı tesisi
 17. Charterparty metinlerinin hazırlanması
 18. Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar.
 19. Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
 20. Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
 21. Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması

Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri

 • Gemi çalışanlarının ücretleri ne zamandan itibaren hesaplanır? Bir KKTC gemisine mensup bir gemicinin ücret hakkı işe başladığı zamandan veya işe başlaması veya gemide hazır bulunması için anlaşmada belirtilen zamandan itibaren başlar.
 • Navlun anlaşmasında belirtilenler dışında herhangi bir ödeme söz konusu mudur? Deniz taşımacılığında yükün boşaltılması için alıcı ve acentenin yaptığı anlaşma ile belirlenen sürenin aşılması halinde konteyner başına alıcı tarafından navlun dışı bir bedel ödenir. Bu bedele demoraj veya süristarya tazminatı denmektedir.
 • Navlun anlaşması (Charterparty) kimler arasında ve nasıl olur? Navlun anlaşması deniz taşımacılığının önemli bir parçasıdır ve taşıyıcı acente ve mal sahibi arasında yapılır. Söz konusu anlaşma yazılı olmalıdır, taşıyıcı acente olarak kimin yetkilendirildiği belirtilmeli ve malın teslimine kadar meydana gelecek bütün masrafların anlaşmada belirtilmesi gerekmektedir.
 • Konşimentonun neler içermesi gerekmektedir? Konşimento nakliyenin şartlarını ve mal sahibini belirten belge olduğundan malın kime ait olduğunu, malı kimin teslim alacağını, geminin ismini, geminin kalkış ve varış liman bilgilerini, malların veya konteynerlerin sayılarını ve en önemlisi navlunun ödeme yerini içermesi gerekmektedir.
 • Deniz ticareti için neler gereklidir? Deniz nakliyat işlemlerinin tamamlanabilmesi için 3 önemli belgenin mevcut olması gerekmektedir. Bunlar; a) Konşimento : Malın sahibini gösteren belge olup nakliyatın şartlarını içeren dökümanı anlatır b) Navlun Anlaşması (Charteparty): Taşıyıcı ile mal sahibi arasındaki taşımacılık anlaşmasını gösteren dökümanı anlatır c) Ordino: Taşınan malın alıcıya teslimi için gümrüğe verilen evrağı anlatır.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular