Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Kuzey Kıbrıs’ta Sigorta Hukuku, sigorta şirketlerinin veya sigorta acentelerinin halka sunmakta olduğu tüm sigorta ürünleri ile ilgili düzenlenecek poliçelerin şartlarını ve bu poliçe şartlarından kaynaklı herhangi bir sigortalı veya sigorta poliçesi ile güvence altına alınan üçüncü kişilerin haklarını düzenlemektedir. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibiyle, yerli ve yabancı müvekkillerine üstün hizmet sağlamaktadır. Firmamız ayrıca, sigortacılık sektörüne yeni girecek şirketlere, Kuzey Kıbrıs’ta şube açmak ve poliçelerin Kuzey Kıbrıs yerel mevzuatına göre gözden geçirilmesi ve tadili, yeni sigorta ürünlerinin yasal mevzuatla uygunluğu, sigorta yasaları ve tüzükleri ile uyumun sağlanması konularında hukuki destek vermektedir. Firmamızın Sigorta Hukuku alanında sağladığı hizmetler arasında;

 

 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava yoluyla çözülmesi,
 • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili,
 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava ikamesi, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri,
 • Sigorta poliçelerinin yerel mevzuatla uyumlu hale getirilmesi ve gözden geçirilmesi,
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi,
 • Sigorta şirketlerinin sigortalıya ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin tahsili amacıyla rücu davalarının ikamesi, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Sigorta şirketi kurulması veya Kıbrıs’ta şube açılması konularında hukuki danışmanlık
 • Sigorta şirketinin sorumluluğu sigorta iptal edilmiş olmasına rağmen devam eder mi? Sigorta şirketi sigortayı iptal etmeye hakkı olmasına veya iptal etmiş olmasına rağmen üçüncü şahıslar lehine ve sigortalı aleyhine verilen bir hüküm varsa ve hükmün üzerine dayandırıldığı sorumluluk sigorta kapsamına giren bir sorumluluk ise sigorta şirketi ödeme yapmakla mükelleftir.
 • Hangi durumlarda sigortanın ödeme yapması gerekli değildir? Genel olarak sigorta meydana gelen zarar veya hasarı tazmin etmesine rağmen bazı durumlarda sigorta şirketine böyle bir sorumluluk yüklenemez. Şöyle ki; yargı işlemi başlatılmadan önce veya başlatıldıktan 7 gün içerisinde sigortacıya ihbar gönderilmemişse, herhangi bir hükümle ilgili olarak hükmün icrasının askıda bulunan bir istinaf dolayısıyle durdurulmuşsa ve yükümlülüğü yaratan ölüm veya bedensel zarara neden olan olayın meydana gelmesinden önce poliçe tarafların karşılıklı rızası ile iptal edilmişse sigorta şirketinin ödeme yapma zorunluluğu yoktur.
 • Üçüncü şahıs rizikolarına karşı sigorta yaptırmak gerekli midir? Söz konusu aracın kullanılmasında üçüncü şahıslar aleyhine doğacak rizkolara karşı yasalara uygun olarak hazırlanmış geçerli bir sigorta poliçesi bulunmaması durumunda araç sahibi kimsenin herhangi bir yol üzerinde kendi adına kayıtlı olan aracı kullanmasına sebebiyet veya izin veremez. İzin vermesi durumunda suç işlemiş sayılır ve aylık asgari ücretin üç katına veya 1 yıl hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
 • Sigorta davalarında Rücu hakkı nedir? Rücu hakkı bir kasko poliçesi altında (contract of indemnity) sigortalısının tazmin eden sigorta şirketinin bu tazminatı kusur ve ihmal ile zarara sebebiyet veren taraftan tazmin edilmesiyle elde edilecek tazminatı, sigortalısından geri alma hakkına denir. Ancak sigortalının dava açma hakkını sigorta şirketine devretmesi söz konusu değildir.
 • Motorlu araç sigorta poliçelerinin gerekleri nelerdir? Öncelikle poliçenin bir sigorta şirketi ile yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak poliçede belirtilen kişiyi veya kişileri motorlu aracın yol üzerinde kullanılması sonucu herhangi bir kişinin ölümü veya bedensel zarara uğramasıyla ilgili meydana gelecek yükümlülüğe, tedavi masraflarının ödenmesi ve motorlu aracın kullanılması nedeniyle mala gelecek bir zararla ilgili koruması gerekmektedir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular