Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Kuzey Kıbrıs’ta Sigorta Hukuku, sigorta şirketlerinin veya sigorta acentelerinin halka sunmakta olduğu tüm sigorta ürünleri ile ilgili düzenlenecek poliçelerin şartlarını ve bu poliçe şartlarından kaynaklı herhangi bir sigortalı veya sigorta poliçesi ile güvence altına alınan üçüncü kişilerin haklarını düzenlemektedir. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibiyle, yerli ve yabancı müvekkillerine üstün hizmet sağlamaktadır. Firmamız ayrıca, sigortacılık sektörüne yeni girecek şirketlere, Kuzey Kıbrıs’ta şube açmak ve poliçelerin Kuzey Kıbrıs yerel mevzuatına göre gözden geçirilmesi ve tadili, yeni sigorta ürünlerinin yasal mevzuatla uygunluğu, sigorta yasaları ve tüzükleri ile uyumun sağlanması konularında hukuki destek vermektedir. Firmamızın Sigorta Hukuku alanında sağladığı hizmetler arasında;

 

  • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava yoluyla çözülmesi,
  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili,
  • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava ikamesi, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri,
  • Sigorta poliçelerinin yerel mevzuatla uyumlu hale getirilmesi ve gözden geçirilmesi,
  • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi,
  • Sigorta şirketlerinin sigortalıya ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin tahsili amacıyla rücu davalarının ikamesi, takibi ve sonuçlandırılması.
  • Sigorta şirketi kurulması veya Kıbrıs’ta şube açılması konularında hukuki danışmanlık