Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, gerek sözleşme ihlallerinden dolayı zarar gören bir tarafın tazmin edilmesi, gerek ise bir ihmalden veya hileli işlemden dolayı zarar gören bir tarafın tazmin edilmesi için başlatılacak yargısal işlemlerde engin tecrübeye sahiptir. Firmamız, geçmişte ve halen birçok tazminat davasında müvekkillerini başarıyla temsil etmiş olup zarar ziyan taleplerinin ıspatı için etkili bir dava yönetimi izlemektedir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı; satış sözleşmelerinin satıcı veya alıcı tarafından ihlali, inşaat sözleşmelerinin yüklenici firma veya mal sahibi tarafından ihlali, eşya satışlarında sözleşme konusu eşyanın kusurlu olması, teslimattaki gecikmeler veya ödemenin zamanında yapılmamasından ötürü sözleşmenin ihlali dahil taraflar arasında kurulan herhangi bir iş ilişkisine dayalı bir sözleşmenin herhangi bir tarafca ihlal edilmesinden ötürü kaynaklanan zararın tazmin edilmesi için, ihlalden zarar gören tarafın gerek özel gerekse genel zarar ziyan taleplerine karşılık tazminat davalarını takip etmektedir.

 

Firmamız ayrıca; herhangi bir kişi veya kurumun ihmalinden veya üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan haksız fillerinden kaynaklanan zarar ziyanın tazmin  edilmesinden ötürü ikame edilen tazminat davalarını da yürütmektedir. Bu kapsamda firmamız, doktor ihmallerinden kaynaklı medikal malpraktis davaları, müteahhitlik görevini üstlenen bir şirketin kusurlu imalatından ötürü kaynaklanan tazminat davaları, trafik kazaları sonucunda karşı sürücünün ihmali ve dikkatsiz sürüşü neticesinde açılan tazminat davaları, iş güvenliğini sağlamakta kusur eden bir işverenin ihmalinden ötürü gerçekleşen kazalar sonucunda açılan tazminat davaları da olmak üzere, çeşitli şekillerde doğan haksız fiil davalarında engin tecrübeye sahiptir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, hileli mal devirlerinin iptali, hileli işlemlerden ötürü zararın tazmin edilmesi, gizlenmiş hileli işlemler, hile, dolandırma veya yanlış beyanla yapılan işlemler sonucunda doğan zararın tazmini veya yapılan işlemin iptal edilmesi konularında da mahkemede müvekkillerine etkin bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

  • Kıbrıs’ta dava açmak için ne yapmalıyım? Kıbrıs’ta dava açmak için avukatınıza bir avukat tutma varakası imzalamanız gerekmektedir. Dava sürecinde Kıbrıs haricinde olacak iseniz, bir vekaletname vererek işlemlerin adınıza yğrütülmesini sağlayabilirsiniz.
  • Avukatıma vekaletname nasıl verebilirim? Vekaletname vermek için Kıbrıs’a gelmem gerekiyor mu? Kıbrıs’ta kullanılacak herhangi bir vekaletname, eğer Kuzey Kıbrs’ta imzalanacaksa bri tasdik memuru huzurunda yapılmalıdır. Yurtdışında bulunan kimseler, ofisimizin hazırlayacağı vekaletnameyi bulunduğu ülkedeki KKTC Temsilciliği’nde, veya KKTC Temsilciliği’nin olmadığı ülkelerde ise, TC Konsolosluğu’nda vekaletnameyi tasdikletmelidir. İlgili konsolosluğa uzak bir şehirde yaşıyorsanız, yaşadığınız şehirdeki bir noter veya tasdik yapmaya yetkili bir avukat huzurunda vekaletnamenizi imzalayarak Konsolosluğa gönderilmesini tasdikletilmelisini sağlayabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki tasdik işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi alma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  • Trafik kazalarında ihmal söz konusu olduğunda hangi sebeplerle dava açılabilir? Trafik kazalarında ihmalin söz konusu olduğu durumlarda kazaya sebebiyet veren adına getirilebilecek dava sebepleri; sürat, ihtiyatsız sürüş, dikkatsiz sürüş, alkollü ve içki tesiri altında sürüş ve yorgunluk tesiri altında sürüş olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ihmal ile ilgili olarak ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan dava getirilebilir.
  • Medikal malpraktise davalarında doktorun hastaya karşı sorumluluğu nedir? Doktorun sorumluluğu bir hastayı muayene ederken, hastaya teşhis koyarken ve hastaya tedavi uygularken makul özen ve ihtimam ve becerinin o doktor tarafından sunulması gerekmektedir. Devamla, doktor ve hasta arasında bulunan vekalet ilişkisine göre hem doktorun hem de tüm medikal ekibin en iyi özen ve dikkati göstermesi ve kişisel yeteneklerini kullanarak davranması gerektiği ve hatalı davranması durumunda meydana gelen zararda doktorun sorumluluğunun gündeme gelmesi gerekmektedir.
  • Medikal malpraktise davalarında tazminat kriteri nedir? Genel zarar ziyan değerlendirilirken tazminat hesaplaması ölümden dava sonucuna kadar olan süreçte meydana gelen zarar ziyanın hesabı, dava sonucundan emeklilik yaşına kadar olan zarar ziyan ve emeklilik yaşı sonrası zarar ziyana göre yapılır.
  • Medikal malpraktise davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır. Davalının Davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olmalı, Davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olmalı ve Davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle Davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular