Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, gerek sözleşme ihlallerinden dolayı zarar gören bir tarafın tazmin edilmesi, gerek ise bir ihmalden veya hileli işlemden dolayı zarar gören bir tarafın tazmin edilmesi için başlatılacak yargısal işlemlerde engin tecrübeye sahiptir. Firmamız, geçmişte ve halen birçok tazminat davasında müvekkillerini başarıyla temsil etmiş olup zarar ziyan taleplerinin ıspatı için etkili bir dava yönetimi izlemektedir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı; satış sözleşmelerinin satıcı veya alıcı tarafından ihlali, inşaat sözleşmelerinin yüklenici firma veya mal sahibi tarafından ihlali, eşya satışlarında sözleşme konusu eşyanın kusurlu olması, teslimattaki gecikmeler veya ödemenin zamanında yapılmamasından ötürü sözleşmenin ihlali dahil taraflar arasında kurulan herhangi bir iş ilişkisine dayalı bir sözleşmenin herhangi bir tarafca ihlal edilmesinden ötürü kaynaklanan zararın tazmin edilmesi için, ihlalden zarar gören tarafın gerek özel gerekse genel zarar ziyan taleplerine karşılık tazminat davalarını takip etmektedir.

 

Firmamız ayrıca; herhangi bir kişi veya kurumun ihmalinden veya üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan haksız fillerinden kaynaklanan zarar ziyanın tazmin  edilmesinden ötürü ikame edilen tazminat davalarını da yürütmektedir. Bu kapsamda firmamız, doktor ihmallerinden kaynaklı medikal malpraktis davaları, müteahhitlik görevini üstlenen bir şirketin kusurlu imalatından ötürü kaynaklanan tazminat davaları, trafik kazaları sonucunda karşı sürücünün ihmali ve dikkatsiz sürüşü neticesinde açılan tazminat davaları, iş güvenliğini sağlamakta kusur eden bir işverenin ihmalinden ötürü gerçekleşen kazalar sonucunda açılan tazminat davaları da olmak üzere, çeşitli şekillerde doğan haksız fiil davalarında engin tecrübeye sahiptir.

 

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, hileli mal devirlerinin iptali, hileli işlemlerden ötürü zararın tazmin edilmesi, gizlenmiş hileli işlemler, hile, dolandırma veya yanlış beyanla yapılan işlemler sonucunda doğan zararın tazmini veya yapılan işlemin iptal edilmesi konularında da mahkemede müvekkillerine etkin bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 • İş kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının dava açma hakkı var mıdır? İş kazasında ölen kişinin yakınları kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerinde dava açabilmektedirler. Ölen kişinin terekesinin de erken ölümden ve terekesinin uğradığı zarar ziyandan dolayı da dava açma hakkı mevcuttur.
 • İş kazaları davaları hangi kapsamda açılabilir? İş kazaları ile ilgili davalarda zarar gören tarafın haksız fiil veya sözleşme ihlali konularından herhangi biri için dava açma hakkı mevcuttur. Hangi kapsamda dava açılacağı konusunda zarar gören tarafa serbestlik tanınmıştır. Ancak haksız fiille ilgili olarak tazminat ödenmesinin kararlaştırılması durumunda sözleşme ihlali için tekrardan dava açılamaz.
 • Trafik kazalarında uygulanan yasal prosedür nedir? Trafik kazası neticesinde olayın gerçekleştiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi sanığın aleyhindeki ithamları kabul etmesi üzerine, iddia makamı olguları mahkemeye sunar sanık ise Avukatı aracılığı ile kaza ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken hafifletici sebepleri beyan eder. Mahkeme tüm bu olguları ve iddiaları dikkate alarak sanığın belli bir süre hapsine veya para cezasına veya her iki cezaya birden çaptırılmasına hükmedebilir. Ayrıca mahkeme tüm bu cezalara ek olarak yukarıda belirtildiği gibi süreli veya süresiz olarak sanığın ehliyetinin alınmasına emir verebilir.
 • Kazadan etkilenen tarafın tazminat hakkı var mıdır? Kazadan etkilenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın maddi ve manevi uğradığı zararı, kazaya sebebiyet veren kişi tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; özel zarar ziyan duruşma tarihine kadar cepten fiilen çıkan zararı, genel zarar ziyan ise cepten duruşma tarihine kadar çıkmamış ancak ileride çıkabilecek zarar, ziyan iş ve kazanç kayıpları ve çekilen acı ve ızdıraplar beden ve ruh sağlığında meydana gelmiş olan geçici ve kalıcı her tür aksaklıklar için saptanan parasal karşılığı ifade etmektedir. Tüm bu özel ve genel zarar ziyan için tazminat talep edilebilir.
 • Trafik kazası davalarında Mahkemeler neleri göz önünde bulundurur? Mahkeme karar verirken konu kazada hayatını kaybeden kişilerin birden fazla olup olmadığını, sürücünün alkollü olup olmadığını, sanığın kazanın meydana gelmesindeki dikkatsizlik oranının ve buna bağlı olarak sürücünün aşırı süratli olup olmadığını, görüş mesafesinin kısıtlı olduğu biryerde önündeki aracı geçmeye çalışıp çalışmadığını, karşıdan gelen aracın önünü tıkayıp tıkamadığını, diğer bir ifade ile trafik kurallarının ciddi ihlali neticesinde konu kazaya sebebiyet verip vermediğinin veya kazanın bir anlık dikkatsizlik sebebi ile vuku bulup bulmadığının, kazaya mathalder olan kişinin veya müteveffanın katkısal kusurunun özellikle araç kullanmak açısından sanığın sabıka kaydı ve trafik sicili dahil sanığın kişisel, özel ve ailevi durumunu dikkate alır.
 • Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza ne olur? Kazaya sebep olan taraf başka birinin ölümüne neden olursa, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5,000,000TL (Beş Milyon Türk Lirasına)’na kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen suç herhangi bir araç sürücüsü tarafından işlendiği durumunda mahkeme ayrıca belirtilen cezalara ek olarak araç sürücüsünü belli bir süreyle veya süresiz olarak sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edebilir.
 • Trafik kazalarında ihmal söz konusu olduğunda hangi sebeplerle dava açılabilir? Trafik kazalarında ihmalin söz konusu olduğu durumlarda kazaya sebebiyet veren adına getirilebilecek dava sebepleri; sürat, ihtiyatsız sürüş, dikkatsiz sürüş, alkollü ve içki tesiri altında sürüş ve yorgunluk tesiri altında sürüş olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ihmal ile ilgili olarak ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile araç sürüp bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan dava getirilebilir.
 • Medikal malpraktise davalarında doktorun hastaya karşı sorumluluğu nedir? Doktorun sorumluluğu bir hastayı muayene ederken, hastaya teşhis koyarken ve hastaya tedavi uygularken makul özen ve ihtimam ve becerinin o doktor tarafından sunulması gerekmektedir. Devamla, doktor ve hasta arasında bulunan vekalet ilişkisine göre hem doktorun hem de tüm medikal ekibin en iyi özen ve dikkati göstermesi ve kişisel yeteneklerini kullanarak davranması gerektiği ve hatalı davranması durumunda meydana gelen zararda doktorun sorumluluğunun gündeme gelmesi gerekmektedir.
 • Medikal malpraktise davalarında tazminat kriteri nedir? Genel zarar ziyan değerlendirilirken tazminat hesaplaması ölümden veya doğan bedensel hasardan dava sonucuna kadar olan süreçte meydana gelen zarar ziyanın hesabı, dava sonucundan emeklilik yaşına kadar olan zarar ziyan ve emeklilik yaşı sonrası zarar ziyana göre yapılır.
 • İhmal davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır: Davalının davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olması, davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olması ve davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
 • Kıbrıs’ta dava açmak için ne yapmalıyım? Kıbrıs’ta dava açmak için avukatınıza bir avukat tutma varakası imzalamanız gerekmektedir. Dava sürecinde Kıbrıs haricinde olacak iseniz, bir vekaletname vererek işlemlerin adınıza yürütülmesini sağlayabilirsiniz.
 • Avukatıma vekaletname nasıl verebilirim? Vekaletname vermek için Kıbrıs’a gelmem gerekiyor mu? Kıbrıs’ta kullanılacak herhangi bir vekaletname, eğer Kuzey Kıbrıs’ta imzalanacaksa bir tasdik memuru huzurunda yapılmalıdır.
 • Medikal malpraktise davalarında mevcut olması gereken unsurlar nelerdir? Mağdur olan tarafın davasını ispat edebilmek için mevcut olması gereken 3 unsur vardır. Davalının Davacıya karşı makul ölçüde ihtiyat ve özeni gösterme mükellefiyetinin olmalı, Davalının göstermesi gerekli olan makul oranda ihtimam ve özeni göstermekte ihmal ve kusur işlemiş olmalı ve Davalının ihmal ve kusur göstermesi nedeniyle Davacının zarar ziyana uğramış olması, klasik tabiri ile ihmal ile zarar arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular