Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Kuzey Kıbrıs, son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların adaya olan ilgisi ve özellikle inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte bankacılık ve finans alanında da ciddi bir atılım sağlamıştır. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, geçmişte ve halen birçok prestijli bankaya hukuki danışmanlık yapmakta ve gerek kurumsal gerekse özel banka müşterileriyle olan tüm konularda hukuki destek vermektedir. Firmamız, kredi borcunu ödemeyen banka müşterilerine karşı açılacak davalarda, hızlı dava takibi ve etkili icra yöntemlerinin kullanılarak etkin tahsilat yapılmasına çok büyük önem vermektedir. Firmamız, banka ve finans kuruluşu olan müvekkillerine etkin bir şekilde dosya ve alacak takibi hizmeti sunabilmek için her kuruma özgü özel avukat ekipleri oluşturmakta ve bankaların rahatça iletişim kurup bilgi alabileceği özel müvekkil temsilcileri atamaktadır. 

 

Firmamız ayrıca, Bankacılık ve Finans Hukuku alanında uzmanlaşmış avukat ekibiyle, yerli ve yabancı müvekkillerimize mevzuata uygun olarak KKTC’de yapacakları yatırım ve bankacılık işlemleri ile ilgili üstün hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu alanda sağladığımız hizmetler başlıca;

 

 • Kıbrıs’ta banka kurmak konusunda hukuki danışmanlık
 • Kıbrıs’ta finans şirketi kurmak için hukuki danışmanlık
 • Kıbrıs’ta şube açmak isteyen bankalara ve finans şirketlerine hukuki danışmanlık
 • Kıbrıs’ta bankacılık ve finans sektörü ile ilgili yasal mevzuat ve Merkez Bankası’nın uyguladığı kurallar ile ilgili hukuki görüş ve danışmanlık
 •  Kıbrıs’ta büyük ölçekli taşınmaz mal satın alma ve proje finansmanı
 • Kıbrıs’ta gayrimenkul yatırım danışmanlığı
 • Finansal yapılandırma
 • Kredi sözleşmeleri ve sair finansal enstrümanların mevzuatla uyumunun sağlanması ve ilişkin hukuki görüş verilmesi
 • Banka veya finans şirketlerinin alacak davalarında dava ve tahsilat takibi
 • Borç senedi, karşılıksız çek ve tüm poliçeler ile ilgili dava takibi ve icra işlemlerinin yapılması
 • Tapu Dairesi’nde yapılacak ipotek işlemleri ve ipotekli malın aleni müzayede usulü ile satışı
 • Haciz ve icra işlemleri
 • Çek karşılıksız çıktığında dava yolu ile neler istenilebilir? Çekin ödenmemiş olan bedelini, bu tutarın ibraz gününden itibaren işlemeye başlayacak faizini talep edebilirsiniz. Çek karşılıksız olsa bile banka ödemekle yükümlü olduğu 500-TL tutarı ödemekle sorumludur.
 • Karşılıksız çıkan çek ile ilgili kimlere dava açılabilir? Çeki elinde bulunduran kişi, çekin karşılıksız çıktığı tarihten itibaren 5 yıl zarfında, düzenleyene ve cirantalara dava açabilmektedir.
 • Çek karşılıksızsa ne yapılmalıdır? Hamilin dava açma hakkını kullanabilmesi için, çeki süresinde ibraz etmesi (6 ay) ve ödenmeme halinin aşağıdaki hallerden biri ile saptanması gerekir: • Muhatabın (Bankanın) ibraz gününü de gösteren çek üzerine yazacağı tarihli bir beyanı. • Takas odasına çek vaktinde teslim edildiği halde, ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanı.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular