Av. Ayşe Gürkan

Av. Ayşe Gürkan

Merkez Ofis

2007 yılında K.K.T.C. Barosu’na kayıt olmaya hak kazanan Av. Ayşe Gürkan, Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı bünyesine katıldı. Av. Ayşe Gürkan, sözleşmeler ve taşınmaz mal, şirketler hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup bireysel mal alımlarından büyük ölçekli taşınmaz mal alımları, ortaklıklar, şirket  kurulumları, şirket devirleri ve proje yönetimi konularında yatırımcılara hukuki destek ve danışmanlık vermektedir.

 

Av. Ayşe Gürkan ayrıca, sözleşme ihlallerine dayalı tazminat davalarında, taşınmaz mal davalarında, şirket tasfiyesi ve ortaklar arası ihtilaf davalarında, rekabet yasası tahtında Rekabet Kurulu huzurundaki duruşmalarda, sigorta hukuku kapsamında tazminat ve sigorta poliçeleri konularında da müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek geçmişte birçok davayı başarıyla sonuçlandırmıştır.

 

Av. Ayşe Gürkan, vasiyetnameler ve terekeler konularında da tecrübe sahibi olup varisler arası ihtilafların çözümlenmesinde ve tereke davalarında birçok başarıya imzasını atmıştır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında da tecrübe sahibi olan ve markaların tescili, devri ve fikri mülkiyet haklarının ihlali hususlarında uzmanlaşan Av. Ayşe Gürkan, firmanın yönetici ortağı olup çok iyi derecede İngilizce konuşmaktadır.

 

Eğitimi:

  •  City Üniversitesi “Inns of Court School of Law” Yüksek Lisans Eğitimi - Legal Practice Course (LPC)
  •  Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Yüksek Onur Derecesi
  •  Lefkoşa Türk Maarif Koleji