Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Patent ile Telif Hakları Arasındaki Fark Nedir ?

Patent ile Telif Hakları Arasındaki Fark Nedir ?

Fasıl 266, 25/1995 Sayılı Patentler Yasası’nın 9. maddesi, KKTC’de uygulanan işbu yasanın İngiltere’de “ilgili zamanda yürürlükte olan patentler ile ilgili yasa, koşulların elverdiği  ölçüde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de uygulanır” ifadelerine yer vermiştir. Aynen telif hakkı yasasında olduğu gibi,  patentler ile ilgili K.K.T.C yasası telif haklarını düzenleyen ilgili yasadan daha detaylı olmasına rağmen, yetersiz kaldığı gerekçesiyle İlgili zamanda İngiltere’deki yürürlükte bulunan Patentler Yasası’nın da KKTC’de uygulanmasının gerekli olduğu aşikardır.

 

Keza, Fasıl 266 Madde 9(3), “Bu fıkra amaçları bakımından "öncelik tarihi" deyimi, Birleşik Krallık’ta bir patente uygulanmasında, Birleşik Krallık’ın 1949, Patentler Yasası’nın 5’inci  maddesinin bu deyime verdiği anlamı taşır” ifadelerine yer vermiştir. Buradan anlaşılacağı üzere “koşulların elverdiği ölçüde” UK 1949 Patent Law adlı yasanın KKTC’de uygulanabildiği anlamı çıkmaktadır.

 

Patent, telif haklarından farklı olarak fikir ve sanatsal eserler için değil, buluşlar için alınan bir tescil belgesidir. İcat veya buluş (invention) ne Fasıl 266’da ne de 1949 İngiltere Patent Yasası’nda açıklanmasına rağmen, 1949 İngiltere Yasası bir patenti ancak belirli kişilerin tescil edebildiğini belirtmiştir. Buna göre icatı veya buluşu ortaya çıkaran gerçek veya ilk kişi, veya icatı veya buluşu ortaya çıkaran gerçek veya ilk kişi olduğunu ididia eden kişinin vekili tarafından veya vekil ile söz konusu başka kişi birlikte patenti tescil edebilir .

 

KKTC’de Patentlerin Tescilini Kim Yapabilir ?

 K.K.T.C. Patentalar Yasası’na göre, Birleşik Krallık’ta patenta hakkı elde etmiş olan bir kişi veya bu hakkı elde eden bir kişiden devir, intikal veya yasadan doğmuş olan başka bir hakla patenta hakkı elde eden bir kişi, işbu patentanın resmi tescil tarihinden itibaren üç yıl içinde, bu hakkını K.K.T.C.'de tescili için müracaat edebilir.

 

KKTC’de Patenta Tescili İçin Nasıl Müracaat Yapılır ?

Müracaat, Mukayyitlik tarafından verilen  Form No. Pat 2 ile yapılır. K.K.T.C.’de tescil için müracaat sahibinin patentanın sahibi olması şart değildir. Patenta sahibinin, Form No. Pat. 1 ile usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan vekili de müracaatta bulunabilir. Eğer Müracaat sahibi K.K.T.C. dışında bir yerde ikamet ediyorsa, mukayitliğe sunulan formların, müracaat sahibinin ikamet ettiği yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmesi gerekir. Ayrıca K.K.T.C. dışında  ikamet eden Müracaat sahibinin , K.K.T.C.’de ikamet eden bir kimseyi Form No. Pat. 12 ile tebliğ adresi olarak ataması ve bu formun da diğerleri gibi tasdik ettirilmiş olması gerekmektedir.

 

Yasa gereğince, Form No. Pat. 2‘ye eklenmesi gereken eğer varsa teknik resimleri de içeren Birleşik Krallık Patent Dairesi’nin iki adet tarifnamesi ile aynı dairenin vereceği tescil belgesinin, münhasıran Birleşik Krallık Patent Dairesi’nce verilmiş bir belge olması zorunludur. Birleşik Krallık Patent Dairesi’nce verilecek olan tescil belgesinin de, K.K.T.C. temsilciliği veya T.C. elçiliğinde apostille ile tasdik edilmesi gerekir.

 

 UK Patents Act 1949, s.1(1)(a)

 UK Patents Act 1949, s.1(1)(b)

 K.K.T.C. Patentalar Yasası, Fasıl 266'nın 4. Madde

  • Gürkan&Gürkan
  • Mayıs 2019