Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Boşanma Davalarında Nafaka

Boşanma Davalarında Nafaka

Nafaka Türleri Hangileridir?

Boşanma davalarında istenebilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar; Tedbir Nafakası (Ara Nafaka), Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası (Çocuk Bakım Nafakası) şeklinde sıralanabilir. Bu üç nafakanın veriliş amaçları birbirinden farklıdır.

Tedbir Nafakası, boşanma davası sürerken taraflardan birisinin müşkül duruma düşmesi nedeniyle bu kişiye ödenebilir. İştirak Nafakası, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilirken, Yoksulluk Nafakası, boşanma sonrası maddi standardını kaybecedek kişiye verilmektedir.

Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası Nedir ve  Nasıl Alınır?

Boşanma davası sürerken, maddi anlamda geçim zorluğu çeken taraf ve/vya çocuğun geçici velayetini alan taraf, Mahkemeden kendisine tedbir nafakası verilmesini talep edebilmektedir. Özellikle ihtilaflı boşanma süreci uzun sürebileceğinden dolayı maddi gelire sahip olmayan kişi ve/veya çocuğun geçici velayetini alan kişi, Mahkemeden bu süreçte geçimini ve/veya çocuğun bakım ve iaşesini sağlayabilmek adına tedbir nafakası talep edebilmektedir.Mahkeme, dava neticesinde bu ara nafakanın kalıcı olarak ödenmesine emir verebilir.

Boşanma Davalarında Yoksulluk Nafakası Nedir ve Nasıl Alınır?

Yoksulluk Nafakası, boşanma sonrası maddi kayba uğrayacak kişilere verilen aylık nafaka türüdür. Ancak Mahkeme, tarafların fiziksel, psikolojik ve maddi durumlarını inceledikten sonra boşanma nedeni ile yoksul kalacak veya geçim sıkıntısı içerisinde yaşayacak tarafa, diğer tarafın, kabahatsiz olsa dahi, uygun görülen bir meblağı eş nafakası olarak ödemesine hükmedebilmektedir.

İçtihadi kararlarda “yoksulluk”, yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım ve kültür gibi harcamaları karşılayacak mal varlığı veya geliri olmayan kişinin içinde bulunduğu durum olarak tanımlamıştır. Yoksulluk Nafakası verilme kriterlerini, aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  1. Nafaka isteminde bulunan eş, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olmalıdır.
  2. Nafaka isteminde bulunulan eşin, kabahatli veya kabahatsiz olup olmadığı önemli değildir.
  3. Nafaka isteminde bulunan eşin kabahati, nafaka isteminde bulunulan eşin kabahatinden daha çok olmamalıdır.
  4. Nafaka miktarı, nafaka yükümlüsü eşin mali gücü ile orantılı olmalıdır.

 Ancak nafakayı veren taraf, nafaka alan tarafın yeniden evlendiği veya ortalama bir yaşam standardı sağlayabilecek bir iş sahibi olduğu veya başka bir nedenle gelirinde artış olduğu hususunda Mahkemeyi ikna ederse, nafaka Mahkeme emri ile tekrardan  gözden geçirilmektedir.

Boşanma Davalarında İştirak Nafakası Nedir ve Nasıl Alınır?

İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası talep edecek kişi, çocuğun velayetini alan kişidir. Çocuğun bakımı için alınacak olan nafaka yalnızca çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Bu anlama çocuğun eğitim, ulaşım, gıda ve giyim masrafları gibi temel ihtiyaçlar baz alınır.

Nafaka Miktarının Ne Kadar Olacağı Nasıl Belirlenir?


Nafaka miktarı belirlenirken, anlaşmalı boşanmalarda eşlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları nafaka miktarı kabul edilir. İhtilaflı boşanma davalarında ise nafaka ödemekle yükümlü kişinin ödeme gücü ve nafaka alacak kişinin yaşam standardı birlikte değerlendirilerek nafaka miktarı belirlenir.

İştirak Nafakası miktarı belirlenirken çocuğun yaşı ve ihtiyaçları ile tarafların kazançları göz önüne alınır. Yoksulluk Nafakasında  ise, nafaka borçlusunun ödeme gücü oranında ve nafaka almak isteyen kişinin yaşam standardı oranında bir nafaka miktarı belirlenir. Örneğin eşinin geliri asgari ücret olan kişinin boşanma sonrası alacağı nafaka miktarı ile eşi daha yüksek ücret alan kişinin alacağı nafaka miktarı birbirinden farklı olacaktır.

  • Gürkan&Gürkan
  • Şubat 2023