Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Evli kişilerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için 1/98 Sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’nın 24’ncü maddesinin 2(A) bendinde hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartlarını” yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Yasanın hükmettiği anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişiler açısından anlaşmalı boşanmak mümkün olmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

1/98 Sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’nın anlaşmalı boşanabilmek için hükmettiği anlaşmalı boşanma şartları aşağıda yer almaktadır:

1- Eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır.

2- Anlaşmalı boşanmak için tarafların boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda anlaşmış olmaları ve yine bu hususlar ile ilgili olarak yargıcın tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her iki tarafın da Mahkeme huzurunda bizzat hazır bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında uzlaşılması gereken  hususlar nelerdir?

  • Eğer varsa, çocuğun velayetini kimin alacağı
  • Velayeti almayan kişinin çocukla nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve ne sıklıkla, ne şekilde görüşeceği
  • Eş ve/veya iştirak nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse bunun tutarının ne olacağı
  • Evlilik birliği içerisinde alınan ve kişisel mal olmayan taşınır-taşınmaz malların ve borçların paylaşımının nasıl yapılacağı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma davası ve gerekli belgeler ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Boşanma davalarında yetkili Mahkeme, taraflardan herhangi birinin ikamet ettiği yerde bulunan Aile Mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Evlenme belgesi ve/veya evlilik cüzdanı
  • 18 yaşını doldurmamış, çocuk ve/veya çocukların doğum belgeleri ve/veya kimlik-pasaport belgeleri
  • Evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan taşınır ve/veya taşınmaz mallar ile ilgili olan tüm belgeler (Taşınmaz Mal Koçanı /  Taşıt Koçanı / Satış Sözleşmesi vb.)
  • Evlilik birliği içerisinde edinilmiş borcun bulunması halinde ise bu borcu gösteren belgeler

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer diyen bireyler açısından anlaşmalı boşanma süresi tüm hukuki sürecin doğru yürütülmesi durumunda takriben 1 ay içerisinde tek celsede sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma süresini kısaltmanın en önemli unsuru hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesidir.

  • Gürkan&Gürkan
  • Şubat 2023