Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Taşınmaz Mal Alma Kontrol Listesi: Kuzey Kıbrıs'ta Taşınmaz Satın Alırken Düşünülmesi Gereken 10 Şey

Taşınmaz Mal Alma Kontrol Listesi: Kuzey Kıbrıs'ta Taşınmaz Satın Alırken Düşünülmesi Gereken 10 Şey

Bu kontrol listesi sözleşmenin imzalanma süreci öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken 10 ana konuyu ve menfaatlerinizi her basamakta koruyarak sürecin nasıl pürüzsüz ve etkili şekilde ilerlediğinden emin olabileceğinizi ana hatlarıyla anlatır.

1.    Başlangıçtan itibaren bir avukattan yasal danışmanlık almak

Her yabancı ülkede olduğu gibi, satın alma işlemindeki gerekliliklerin, kısıtlamaların ve formalitelerin üstesinden gelmek ve gelecekte beklenmeyen güçlükleri ve istenmeyen problemleri etkili bir şekilde önlemek adına başlangıçtan itibaren uzman yasal danışmanlık almak önemlidir.

2.    Tapu Türleri

Kuzey Kıbrıs'taki her tapu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tanzim edilmekte ve KKTC anayasası kapsamında garanti altına alınmaktadır. Her ne kadar KKTC tarafından "KKTC mülkiyeti" isminde tek bir tapu türü tanzim edilse de, taşınmaz mal pazarı 1974 öncesi kökenine göre 3 türe ayrılmaktadır.

i.    74 Öncesi Yabancı veya Türk Tapuları
Bu tür tapu, 1974 yılında Kıbrıs adasının bölünmesinden önce bir Rum olmayan bir yabancı veya Kıbrıslı Türk tarafından sahip olunan taşınmaza ilişkindir.

ii.    Tapu Değişimi (Eşdeğer)
1974 olaylarından önce bir Kıbrıslı Rum’a ait olan bir taşınmaza ilişkindir. Eşdeğer tapuları KKTC hükümeti tarafından 1974 sonrasında Kıbrıslı Türk mültecilere, güneydeki terk edilmiş taşınmaz mallarına ilişkin haklarından feragat etmeleri karşılığında puan sistemi üzerinden tanzim edilmiştir. Kıbrıslı Türkler Güneyde terk etmiş oldukları taşınmazlara karşılık Kuzeydeki Kıbrıslı Rumların terk edilmiş taşınmazlarına sahip olduğu için bu tür taşınmaz mallar "eşdeğer" taşınmazlar olarak tanımlanmıştır.

iii.    TMD Tapusu (Tahsis)
TMD Tapusu genel olarak Kıbrıslı Rumlar tarafından 1974 öncesinde sahip olunan taşınmaza ilişkindir. Bu tür tapular  Kıbrıslı Türklere, Türkiye’den gelen yerleşik halka ve ailelerine askeri veya devlet hizmeti karşılığında erilmiştir.

Kıbrıs'ta olası bir çözüm veya mülkiyete ilişkin uluslararası yargı yetkisi hususlarıyla ilgili olarak yasal tavsiye almak isterseniz lütfen avukatlarımıza danışın.

3.    Bölge Tapu Dairesinde Araştırma

Satıcının ilgili taşınmazı satmak için yasal yetkisi olduğunu teyit etmek ve taşınmaz üzerine kayıtlı herhangi bir ipotek, rehin, mahkeme kararı, sözleşme veya başka kısıtlamalar olup olmadığını tespit etmek adına Kaza Tapu Dairesi'nde araştırma yapılabilir.

4.    Hudut tespiti

Özellikle arazi satın alımında sınır ihtilafları yaşamamak adına hudut tespiti yapacak ve taşınmazın tam sınırlarını tespit etmek için bir kadastrocu görevlendirmeniz tavsiye edilir.

5.    Bölge sınıflandırmaları ve gereklilikleri

Arazi satın alımlarında, arazinin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını tespit etmek için öncelikle ve her şeyden çok arazinin inşaat hakkı ve/veya kısıtlamaları (yani metrekaresi, yüksekliği ve inşa edilebilecek kat sayısı) ile birlikte gelişim bölgesi sınıflandırmalarını (örn. - konut, karışık kullanım, ticari, endüstriyel, tarımsal, vb.) öğrenmeniz gerekmektedir. Dahası, bölgenin endüstriyel veya tarımsal alanlara çok yakın olmadığından emin olmak adına -ki bu  taşınmazınızdan faydalanmanızı etkileyebilir - yakın arazilerin  gelişim bölgesi de kontrol edilebilir.

6.    Taşınmaza Erişim

Satın almayı dilediğiniz taşınmazın yol erişimi olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Taşınmazın herhangi bir kamu yoluna hududu yok ise, komşu araziden geçit hakkı alınmadıkça taşınmaz üzerinde planlama onayı ve inşaat izni alamayacaksınız.

7.    Henüz tamamlanmamış taşınmaz mallar

Henüz tamamlanmamış, yani, inşaat esnasında veya inşaatına başlanmamış bir taşınmaz mal satın alıyorsanız, hukuki problemlerin bitmiş bir taşınmaz mal satın alımlardan daha karmaşık olması sebebiyle satın alma şartlarına ilişkin belirli tavsiyelere ihtiyacınız olacaktır. Ödemelerin inşaatın ilerleyişine veya hak edişe göre yapılması şiddetle tavsiye edilir. Herhangi bir taksite ilişkin ödeme yapmadan önce inşaatın her bir aşamasının Satış Sözleşmesi'ne uygun şekilde tamamlandığından emin olmalı ve tüm ödemelerinize ilişkin makbuz almalısınız. Nihai ödemeyi yapmadan önce inşaatın tamamlandığını kontrol etmek adına taşınmazı kontrol ettiğinizden emin olun.

8.    İnşaat ruhsatı

İnşaatı başlamamış veya  henüz bitmemiş bir taşınmaz satın almak isterseniz inşaat için gerekli tüm planlama ve inşaat ruhsatlarının alındığını teyit etmek önem arz eder.

9.    Tadiller ve ekler

Ayrı tapuya sahip olan taşınmazlar için, taşınmazın tapuda belirtildiği gibi olduğu ve tapu tanzim edildikten sonra herhangi bir tadilat yapılmadığı teyit edilmelidir. Örneğin bir havuz gibi bir tadilat veya ekleme ek ruhsat alınmasını gerektirecektir.

10.    Evinizi teslim almak

Eğer satış Sözleşmesi kapsamında tamamlanmamışsa evinizi teslim almayı reddedebilirsiniz. Bu red, yazılı yasal bildirim formatında olmalıdır. Eksik/hatalı işlerin tamamlanmasına tabi olan evi teslim almak istemeniz halinde satıcıdan, teslim almanın mevcut durumun kabulü anlamına gelmediğine dair yazılı bir taahhüt almanız gerekir. Bu konuda detaylı hukuki tavsiye için lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer Taşınmaz Sözleşme hükümleri, planları ve şartnamelerine uygun şekilde tamamlanırsa bahsi geçen taşınmaz mala taşınabilirsiniz ve ek bir belge almanız gerekmemektedir.

 

Av. Çise Gürkan
  • Av. Çise Gürkan
  • Ağustos 2019