Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

KKTC’de Yabancı Şirketlerin Şube Açması

KKTC’de Yabancı Şirketlerin Şube Açması

KKTC, sağladığı vergi avantajları başta olmak üzere sunduğu pek çok avantaj sayesinde yabancı yatırımcıların ilgilisini çekmektedir. Son dönemlerde Ada’da tescil edilen yabancı şirketlerin sayısı oldukça artmakta ve yabancı yatırımcılar tarafından yeni şirketlerin kurulumu için veya varolan denizaşırı şirketlerin şubelerini açmak için ciddi şekilde girişimler yapılmaktadır. Yabancı şirketler özet olarak KKTC dışında kurulan ancak KKTC’de şube açarak faaliyetlerini burada yürüten şirketlerdir.

 

Yabancı ülkelerde kurulan anonim veya limited şirketleri KKTC’de işyeri veya şube açabilirler. Bunun için öncelikle, yabancı uyruklu hissedarların hisselerinin toplamı 49%‘u aşması durumunda, KKTC Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu’ndan da izin alınması gerekmektedir. Ancak bu izinlerden sonra KKTC şirketler mukayyitliğine müracaatta bulunularak şirket tescili yapılabilmektedir. Şirketin sermayesi asgari olarak 100,000.-Dolar karşılığı Türk Lirası olmalıdır.

 

KKTC Mukayyitliğine Yabancı Şirketlerinin Şube Tescilleri İçin Sunulacak Belgeler

Denizaşırı şirketin kurulduğu ülkesinden alınacak belgeler, eğer varsa o ülkedeki KKTC temsilciliğinden veya T.C. elçiliğinden onaylı; eğer yoksa Apostile onaylı ve ilgili makamların onayını taşımalı ve diğer belgeler ise noter tasdikli olmalıdır. Denizaşırı şirketler KKTC’de kurulumlarından 1 ay içinde şirketler mukayyitliğine aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadırlar:

 1. Şirket kuruluş beyannamesi
 2. Ana sözleşme
 3. Tüzük
 4. KKTC’de herhangi bir resmi evrak veya yasal işlem tebligatının yapılması için şirketin yönetim kurulu kararıyla yetkilendirdiği, KKTC’de ikamet eden (oturma veya çalışma izni olan) gerçek veya tüzel  kişinin isim ve adresini gösteren belge
 5. Yabancı şirket hissedarlarının kendi ülkelerinden alınan karakter belgesi vey sabıka kaydını gösteren belge
 6. Şirketin hangi faaliyette bulunmak amacıyla için KKTC’de şube açmak istediğini ve bu amaç için ne kadar sermayesi olduğunu gösteren bir yönetim kurulu kararı
 7. Hissedarların ikamet adresi, hisselerinin sayısı, türü ve değeri
 8. Şirketin kayıtlı olduğu ülkenin ticaret odasından alınacak şirketin halen faaliyetine devam etmekte olduğunu gösteren güncel tarihli bir belge
 9. Şirketin direktörü için, gerçek kişi ise, adı ve soyadı, ikametgâhı, işyeri adresi, uyruğu, ve eğer   başka bir şirkette direktörlük görevi varsa bunun ayrıntıları, tüzel kişi ise, şirketin ismi ve kayıtlı adresi
 10. Şirketin sekreteri için, adı ve soyadı, ikametkahı, tüzel kişi ise, şirketin ismi ve kayıtlı adresi.

Ayrıca bu belgeleri şirketler mukayitliğine teslim edip kurulum işlemlerini tamamlayan bir denizaşırı şirket KKTC’de kurulmuş gibi taşınmaz mal sahibi olabilir.

 

Denizaşırı Şirketin KKTC’deki Faaliyetine Son Vermesi

KKTC’de işyeri veya şubesi olan bir yabancı şirket, adadaki faaliyetlerine son verirse, bu durumu en geç 1 ay içinde şirketler mukayyitliğine bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren şirketin faaliyet raporları, bilançolar ve diğer evrakları mukayyitliğe bildirme yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak şirket eğer bu bildirimi zamanında yapmaz ise, mukayyit eğer şirketin KKTC’deki faaliyetlerine son verdiği kanısına varırsa, şirketin kaydını sicilden silebilir.

 

Denizaşırı Şirketin Bilanço Raporu Sunması

Denizaşırı şirketler, her takvim yılında, mukayyitliğe kâr ve zararlarını gösteren bilançolarını ve faaliyet raporlarını sunmak zorundadır.

 

Şirketin Nerede Kurulduğunu Bildirme Zorunluluğu

Denizaşırı bir şirket hisseleri ve tahvilleri için prospektüsünde nerede kurulduğunu, KKTC’de iş yaptığı yerde şirketin adını ve nerde kurulduğunu, şirketin düzenlediği faturalarda, resmi ilanlarda ve mektuplar ile diğer resmi yayınlarda şirketin adını ve nerde kurulduğunu, eğer şirket sınırlı sorumlu ise bunların dışında şirketin isim ve nerde kurulduğunu iş yaptığı yerde bir tabela ile belirtmesi gerekmektedir.  KKTC’de özellikle yabancı yatırımcılara ekonominin gelişmesi için önemli teşvikler sağlanmaktadır. KKTC’de bir şirket tescil eden veya şube açma işlemlerini tamamlayan yabancı yatırımcılar, yatırım teşviklerini elde etmek için gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayarak Devlet Planlama Örgütü’ne sunabilir. Yatırım başvurusu yaklaşık 3 ay içinde neticelenir.

 
 • Gürkan&Gürkan
 • Temmuz 2019