Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Taraflardan Biri Boşanmak İstemezse ve boşanmaya karşı gelse dahi, ilgili Aile Kaza Mahkeme’sinden de boşanma hükmü temin edilmesi mümkündür.

1/1998 Sayılı Aile(Evlenme ve Boşanma) Yasası’na göre boşanma gerçekleşmesi için bu hususta bir dava açılması gerekir. Bu yasanın 24.Maddesi altında aşağıdaki boşanma şartları mevcuttur:

  1. Evlilik birliğinin herhangi bir sebeple ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması;
  2. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğerinin herhangi bir sebeple açtığı boşanma davasını kabul ederse, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır;
  3. Boşanma davasının açıldığı tarihte tarafların sürekli biçimde ve iki yıl boyunca ayrı yaşamış olmaları halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu gibi bir durumda kimin kusuru olduğuna bakılmaksızın boşanmaya karar verilir.

 Boşanma sürecinde açılabilecek iki tür boşanma davası vardır: Anlaşmalı Boşanma ve İhtilaflı boşanma. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin her ikisi de boşanma yönünde isteklidir ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. İhtilaflı boşanma davalarında ise, çocuğun velayeti, nafaka ödenip ödenmemesi, tazminat alınıp alınmaması ya da mal paylaşımının nasıl yapılacağı gibi boşanmanın sonuçları üzerinde taraflar arasında ihtilaf olabileceği gibi eşlerden biri boşanmak da istemeyebilir.

Boşanmak istemeyen eş, evliliğini ve eşini sevdiği için boşanmak istemeyebileceği gibi, boşanma davasının sonuçları hakkında, (velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi konularda)karşı taraf ile fikir ayrılığı yaşadığı için boşanmayı istemeyebilir.

Boşanma davalarında eşlerden birisinin boşanmak istememesi durumunda, boşanmanın gerçekleşmesi için, boşanmayı isteyen tarafın öne sürdüğü boşanma nedenini ispat etmesi  yeterlidir. Evlilik birliğinin, herhangi bir sebeple ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması halinde mahkeme, boşanmaya karar verir. Dolayısıyla bir tarafın boşanmak istememesi davanın red ve iptal edilmesine sebebiyet vermez, sadece boşanma sürecini uzatır.

 

  • Gürkan&Gürkan
  • Şubat 2023