Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Boşanma Davasında Velayet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Davasında Velayet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma süreci içerisinde tarafların en fazla anlaşmazlık yaşadıkları konulardan birisi de çocuğun velayeti olmaktadır. Boşanmalarda velayet kararı verilirken hakim açısından üzerinde durulan bir takım durumlar vardır ki bunlar 1/1998 sayılı Aile Yasasının 30 (a) meddesinde çocuğun yaşı, fiziksel sağlığı, ruhsal durumu, maddi ve manevi ihtiyaçları ile anne ve babanın fiziksel sağlığı ve ruhsal durumu olarak belirtilmiştir. Bu maddeden de görülebileceği gibi, temelinde esas unsur çocuğun menfaatleridir. Hakim çocuğun menfaatleri doğrultusunda velayeti kimin alacağına karar verir.

Boşanma Davasında Velayet Kararı Nasıl Verilir?

Boşanma davasında velayet için iki taraf da çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatine olduğu yönünde argümanlar sunar. Örneğin çocuğun hali hazırda eğitim hayatının sekteye uğramaması için bulunduğu yerde yaşamasının çocuğun menfaatine olacağı öne sürülebileceği gibi, çocuğun anne şefkatine ihtiyaç duyduğu da öne sürülebilecek velayet nedenleri arasında yer alır. Hakim iki tarafın da velayeti almak istediği durumlarda velayeti kimin alacağına dair, incelemelerde bulunarak ve gerekli gördüğü hallerde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alarak veya çocuk ile bire bir görüşmek suretiyle çocuğun velayet kararını vermektedir.

Mahkeme, çocuğun velayetini taraflardan birine vermeden önce, çocuğun esenliği ve sağlığını gözetmek maksadıyla, çocuğun yaşayacağı ev ortamı ve sosyal çevre ile eğitim göreceği okul hakkında Sosyal Hizmetler Dairesi’nden aldığı görüşü göz önünde bulundurur.

Yedi yaşında ve yedi yaşından büyük çocukların hangi taraf ile birlikte yaşamak istediklerinin tespitini yapabilmek maksadıyla Mahkeme, kamu sağlık kuruluşuna bağlı çalışan uzman çocuk psikiyatristi veya psikoloğundan aldığı görüşü göz önünde bulundurur. Bu görüşler doğrultusunda Mahkeme, çocuğun kendisi ile ilgili kararları anlayacak bir olgunluğa sahip olduğuna kanaat getirirse hangi tarafın velayetine verilmek istediği hususunda çocuğun görüşlerine öncelik verir.

Çocuğumun Velayetini Alamayan Taraf Daha Sonra Mahkemeye Velayet İçin Müracaat Edebilir mi?

Boşanma davasında velayet ile ilgili verilen kararların kesinliği yoktur. Yani değişen hayat koşullarına göre çocuğun velayetinin tekrar alınması söz konusu olabilir. Örneğin daha önce çalışmadığı için çocuğunun bakımını gerçekleştiremeyecek olan kişi, daha sonra maddi imkana sahip olması durumunda velayet davası açabilir. Ya da başka bir örnekte, çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle anne şefkatine ihtiyaç duyulması nedeniyle çocuğunu annesine bırakan kişi çocuğun yaşının ilerlemesinden sonra velayet davası açabilir. Bu ve bunlar gibi bir çok koşul değişikliği velayet  davası için neden olarak öne sürülebilir. Velayet davası ile ilgili olarak, tıpkı boşanma davasında velayet kararı verildiği gibi esas unsur çocuğun menfaatleridir.

Çocuğa İlişkin Velayet Emri Verildikten Sonra Ne Olur?

Mahkeme, tüm ahval ve koşulları değerlendirdikten sonra, çocuğun velayetini almyan anne veya babanın çocuğu ayrı olarak görebilmesi ve vakit geçirebilmesi için bir görüş günü düzenlemesi yapar.

  • Gürkan&Gürkan
  • Şubat 2023