Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Muhaceret Yasası

Muhaceret Yasası

Cezalı durumda olan bazı yabancı uyruklu kişiler üniversite eğitimi, ölüm, tedavi gibi mecburiyetten kaynaklanan sebeplerle acilen yurtdışına çıkmışlar ve Ülkeye geri dönememişlerdir. Bu kişilerin aile fertleri Ülkemizde yasal olarak ikamet ettiği halde, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu değişikliğin amacı ailelerin birleştirilmesi ile öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerine olanak sağlanması düşünülmüşür. Özellikle ailelerin birleştirilmesi hedefi Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’ne uyum açısından da ciddi bir gelişmedir. Uygulanan para cezasının tümünün affedilmesi söz konusu olmayıp, brüt aylık asgari ücret tutarına indirmek suretiyle para cezalarının ödenebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Yabancılar açısında bu değişiklik tüzüğünün en büyük avantajı, adadan çıkış ve yeniden giriş yapılmasına gerek kalmaksızın izinlerin yenilenip düzenlenebilme kolaylığı sağlamasıdır.

 

Muhacere İzni Sahibi Olmamasından Ötürü Para Cezası Mevcut Olan Ancak Ödemedikleri İçin Ülkeye giremeyenler eğer aşağıdaki koşullara sahipseler aşağıdaki koşullar ile adaya giriş yapabilirler. Bu koşullarla giriş yapanlara ülkeye girişite 30 gümlük ziyaretçi izni verilir. Koşullar şöyledir;

 • Eğer kişinin ödenmemiş 21 günden fazla para cezası var ise,

 • Değişiklik Yasasından iki ay içinde adaya girer ise,

 • Giriş esnasında bu yasanın yürürlük tarihindeki asgari ücret tutarında ceza öder ise.

Bu koşulları ise aşağıdaki niteliklere haiz şahıslar yerine getirebilir;

 • Değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihte KKTC yurrtaşıyla evli olanlar

 • KKTC yurttaşının 18 yaşından büyük bekar çocukları

 • KKTC yurttaşının anne veya babası

 • Beyaz Kimlik kartı sahihbi ile evlenmiş olanlar

 • Beyaz Kimlik kartı sahibinin çocukları

 • Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet, çalışma, iş kurma, öğrenci izni ile ikamet eden yabancıların eşleri,

 • Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet, çalışma, iş kurma izni ile ikamet eden yabancıların on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler

Bu şekilde edinilen ziyaretçi izni veya veya İkamet İzni, Eşe Refakat İzni, Çalışma İzni, İş Kurma İzni veya Öğrenci izinleri bitmiş olmasına rağmen uzatmayan vge oluşan para cewzası tutarı 21 günlük para cezası tutarından fazla olan, yukarıda listelenmiş kategorilere uyumlu yabancılar eğer değişiklik yasasının yürürlüğe girmesinden 2 ay içerisinde muhaceret dairesine başvurup bir asgari ücret meblağ öderler ise geri kalan cezadan sorumlu olmazlar.

 

Eğer kişiler yukarıda belirtilen şekilde, adada iken, yurtdışına çıkmaksızın bu yasadan yararlanmak isterler ise, bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki brüt aylık asgari ücret tutarında para cezasına ilave olarak 200-TL (ikiyüz Türk Lirası) ek bir meblağı Muhaceret Dairesi veznesine yatırmak durumundadırlar. Bu ödemeleri yapan yabancılara Muhaceret Dairesi’nce 30 günlük ziyaretçi izni verilir.

 

Yukarıda bahsi geçen iki şekilden herhangi birinden yararlanan bir yabancı için, verilen 30 günlük ziyaretçi izni süresince çalışma izni için işvereni tarafından müracaat edilmesi halinde bu şahıs Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde öngörülen ön izin işlemlerinden muaf tutulur.

 

 

Av. Deniz Avkıran
 • Av. Deniz Avkıran
 • Ağustos 2021