Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

En İyi Sözleşme

En İyi Sözleşme

EN İYİ SÖZLEŞME, İHTİLAFI DAVA AÇMADAN ÇÖZÜMLEYEN SÖZLEŞMEDİR.

Av. Akan Gürkan

Günümüzde sözleşmelerin sayısı gittikçe artmakla birlikte, avukat olmayıp sözleşme hazırlayan kişilerin sayısı da bir o kadar artmıştır. Bu da doğal olarak yanlış veya eksik  hazırlanan sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların çözümünü zorlaştırmakta ve en ufak ihtilafın dahi mahkemeye intikal etmesine sebep olmaktadır.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki tarafların bir sözleşme hazırlaması, bir avukata ihtiyaç duyulmasına neden olan başlıca işlemler arasında yer almaktadır.

Sözleşmeler Yasası ve İçtihat Kararlarımız ideal bir sözleşmenin nasıl olabileceği konusunda bizlere ışık tutuyor olmasına rağmen, sözleşmelerin, alanında uzman, sözleşmenin hazırlanışından taraflar arasında çıkabilecek olası bir uyuşmazlığın nasıl giderilebileceğine dair yöntemler sunabilecek deneyimli  bir avukat tarafından  hazırlanması hem ihtilafları çözümlemede hem de maddi açıdan sizlere faydalı olacaktır.

Sözleşme, mevzuatta borcun kaynağı olarak görülmektedir. Günlük hayatta gerçekleştirilen en ufak alışverişten en büyük alışverişe kadar her sözleşme, aslında sözleşmeler hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu konuda oluşacak bir sorun karşısında başvurulması gereken ilk kişi de AVUKAT olmalıdır.

Sözleşme hazırlanmadan önce ilk müzakere aşamasından itibaren avukattan yardım alınması halinde avukat, tarafların iradelerini açık bir şekilde ortaya koyabilmeleri adına çaba sarf edecektir. Sözleşmenin müzakeresi esnasında bu sözleşmenin ihlali halinde izlenmesi gereken prosedürlerin de belirtilmesi mümkündür. Dolayısıyla gerek sözleşmelerin hazırlanmasında gerekse sözleşmelerin ihlali halinde yargı yollarına başvurulmasında avukata başvurulması esas itibariyle en doğru yöntemdir. Böylece taraflar, iradelerini açık ve net bir şekilde sunabilecek ve olabilecek yanlışlıkların önüne geçilecektir.

Gürkan ve Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, sözleşmeler  konusunda uzmanlaşmış bir avukat kadrosuna ve bu konuda engin bir deneyim ve birikime sahiptir. Gerek sözleşmeleri hazırlamak, gerek müzakareleri yürütmek gerekse hukuki işlemler gerçekleştirmek yüksek oranda tecrübe ve ikna kabiliyetini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle danışmanlık hizmetinden faydalanmak ve gerektiği takdirde sözleşmelerle ilgili hukuki işlemleri gerçekleştirmek için hukuki anlamda profesyonel destek almanız için bizleri aramanızı tavsiye ederiz.

Av. Deniz Avkıran
  • Av. Deniz Avkıran
  • Mart 2019