Ağustos 2021

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Tamamlandı

İmar Planı KKTC yüzölçümünün %14’ünü kapladığından tek plan altında ciddi etki yaratması bekleniyor. Tasarıda, 40 kilometrelik sahil şeridine kesintisiz erişim sağlanması, Mağusa Yük Limanı’nın marina ve kurvaziyer limanına dönüştürülmesi, ekolojik yaşam korunarak bölge insanının yaşam kalitesini arttıracak düzenlemeler, her bölge için ticaret merkezleri yapılması öngörülüyor.  Emirname ayrıca bölgede mevcut olan 29.000 konut sayısının 100.000’i aşabilecek şekilde arttırılmasını öngörüyor. Plan’ın sunduğu gelişmeler arasında İskele’ye 120 yatak kapasiteli bir hastane yapılması ve bölgedeki hastane ihtiyacının bir nebze giderilmesi de öngörülüyor. Plan bölgedeki gelişmenin çevreye dost olarak gerçekleşmesi için Avrupa standardından da yüksek olan kişi başına 33m2 yeşil alan bırakılmasını da öngörüyor. Ayrıca İmar Planı tasarlanırken hızlı ve kontrolsüz gelişmenin önlenmesi ve aynı anda da bölgenin tarihi dokusu, doğal hayat ve kültürel mirasa saygı gösterilmesine özen gösterilirken sürdürülebilirlik felsefesi odak noktası olmuştur. Özetle Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Bölgenin hem sosyal, ekonomik, kültürel açıdan, hem de altyapı açısından bölgenin daha sağlıklı gelişmesini sağlayacaktır. Hem yatırımcılar açısından yeni yatırım fırsatları oluşturacak hem de olası yatırım ve inşaatların düzenli ve çevreye duyarlı bir biçimde yapılabilmesine olanak sağlayacaktır.

Diğer Haberler