Şubat 2019

Kira Vergilerinde Değişiklik

Kira vergileri değişikliğine ilişkin Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdi. 2018 yılının ikinci yarısında döviz kurlarında yaşanan olumsuz dalgalanmalardan dolayı KKTC Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 01.09.2018 - 28.02.2019 tarihleri arasındaki 6 aylık vergilendirme dönemi için uygulanacak olan döviz ve türk lirası cinsinden yapılan sözleşmelerde kira geliri tutarlarının ve stopajının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararname uyarınca her türlü taşınmaz mal (döşeli olarak veya tesisat ve demirbaş ile birlikte kiraya verilenler dahil) kiralama ve kullanma bedeli karşılığı avans olarak alınanlar dahil tahakkuk eden brüt gelirin; yabancı para birimi (döviz) cinsinden olanlar için % 13 (yüzde on üç)’ü, ikametgah olarak kullanılan konutlar için döviz üzerinden yapılmış sözleşmelerde veya anlaşmalarda mal ve hakların sahipleri veya temsilcileri tarafından 01.09.2018 - 28.02.2019 tarihleri arasındaki 6 aylık vergilendirme dönemi için %1 (yüzde bir) üzerinden hesaplanacağı, döviz kurlarının ise STG kurunun 6,31, Euro Kurunun 5,60 ve USD Kurunun ise 4,75 olacağı belirtilmiştir.Ayrıca, döviz cinsinden olmayan kira sözleşmeleri için ise sözleşmedeki döviz kuru dolarla olan çapraz kurdan hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Taşınmazların kiralanmasına ilişkin yeni akdedilecek sözleşmeler için ise mezkur kararname uyarınca kiralama ve kullanma bedeli karşılığı avans olarak alınanlar dahil tahakkuk eden brüt gelirin; 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren yeni yapılacak Türk Lirası cinsinden sözleşmelerde  %2 (yüzde iki), yabancı para birimi (döviz) cinsinden yapılacak sözleşmelerde %15’i (yüzde on beş) mal ve hakların sahipleri veya temsilcileri tarafından, Gelir ve Vergi Dairesi’ne söz konusu oranlar üzerinden ödeneceği ve 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren yabancı para birimi (döviz) cinsinden yapılacak sözleşmelerde kur sabitlemesi uygulanmayacağı hususunda karar üretilmiştir.

Diğer Haberler