Ağustos 2021

Hukuk Muhakemeleri Usulu Yasa ve Tüzüğü’nde Değişiklik: Borçların İcrası

Mahkeme nezdinde bir borcun ödenmesi için hüküm temin edildiğinde bu borcun tahsilini sağlamak için artık daha geniş seçenekler mevcut. Eğer hüküm para ödenmesi içinse, icra dosyalandıktan soonra görevli icra memuru bu borcu borçludan nakden veya tüm masraflar dahil olarak kredi kartı ile tahsil edebilir ve bu borcu 4 taksite kadar taksitlendirebilir. Şirket hisseleri haczedilmiş ise, Şirketler Yasası hükümlerine uygun olarak açık arttırma yöntemi ile satışa sunulur.Bir borçlunun ikamtegahında veya kontrolunde veya kullanımında olan herhangi bir taşınır mal borçlununmuşçasına muamele görür ve haczedilir, akabinde satılarak borca mahsup edilebilir. Borçlu aleyhinde parasal bir hüküm var ise, borçlunun KKTC’deki herhangi bir banka nezdindeki hesabındaki meblağ haczedilebilir. Eğer bu hesap bir maaş hesabı ise, borçlunun bu hesapta mevcut bir aylık maaşı tutarında meblağ hacizden muaf tutulur. Borçlunun özel sektör veya devletten almakta olduğu maaş (nafaka ve sosyal yardım haricindeki tüm düzenli gelir dahil olmak üzere), hükümlü borcunun ödenmesi için yükümlü kılınabilir. Bir borcun ödenmesine ilişkin hüküm, hükmün alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

Diğer Haberler