Av. Sabih Benzetsel

Av. Sabih Benzetsel

Av. Sabih Benzetsel, 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hem Mahkeme hem de Kurumsal Hukuk alanında tecrübe kazandıktan sonra 2019 yılında Gürkan & Gürkan ailesine katılmıştır. Av. Sabih Benzetsel bilhassa Bankacılık ve Finans Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku, Haksız Fiil, Sözleşme İhlallerine dayalı tazminat davaları ve taşınmaz mal davalarında tecrübe ve donanım sahibi olup bu alanlarla ilgili tüm işlemlerde hukuki hizmet sunmakta ve müvekkillerimizi Mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

Eğitimi
Lefkoşa Türk Lisesi
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Alanları:
Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Haksız Fiil, Sözleşmeler, Taşınmaz Mal, Ceza Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku.

İdari Makamlara Karşı Davalar
İdari Makamlara Karşı Davalar

İdari yargı düzeni, devlet, yerel yönetimler ve özerk birimler dahil her tür ve düzeydeki kamu özel kişileri ile vatandaş arasında çıkan ihtilafları çözümler. İdarenin kamu hukuku alanındaki genel denetleme merci Yüksek İdare Mahkemesi’dir. Ancak özel hukuk alanındaki karar ve işlemleri veya ihmallere karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde herhangi bir yasal işlem başlatılamaz.
Söz konusu eylemlerin özel hukuk alanına mı yoksa kamu hukuku alanına girip girmediğini tespit etmek amacıyla Anayasa’nın 152. maddesine başvurulmaktadır. Bu maddeye göre, Yüksek İdare Mahkemesi’nin denetleyebileceği kararın veya işlemin veya ihmalin yönetsel veya yürütsel yetki kullanan bir organın veya makamın veya kişinin kararı veya işlemi veya ihmali olmalıdır. Yüksek İdare Mahkemesi’ne açılacak olan davalar sahip olduğu meşru bir menfaatı bir karar veya işlem veya ihmal yüzünden olumsuz yönde ve doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından açılabilir. Meşru menfaati doğrudan doğruya etkilenen kişi Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapacağı başvuryu idarenin almış olduğu karar veya işlemin yayınlanması veya yayınlanmaması durumunda veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içinde yapmalıdır. Resmi gazatede yayınlanan düzenleyici işlemlerde söz konusu işlemin öğrenilmesi tarihi Resmi Gazete‘deki yayın tarihi olarak kabul edilir.

Av. Sabih Benzetsel
  • Av. Sabih Benzetsel
  • Ocak 2019
Av. Sabih Benzetsel için Tüm Yayınlar