Av. Münüse Köseoğlu

Av. Münüse Köseoğlu

Kariyerine 2014 yılında K.K.T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda stajyer avukat olarak başlayan Köseoğlu, buradaki görevi kapsamında K.K.T.C. elçiliklerinin hizmet sözleşmeleri ve Avrupa Birliği görüşmeleri ile ilgili çalışmalarda bulundu.

 

Av. Münüse Köseoğlu 2015 yılında K.K.T.C. barosuna katılmaya hak kazandı ve yine aynı yıl Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı’na katıldı. Gürkan & Gürkan bünyesinde özellikle Denizcilik Hukuku, Bankacılık ve Finans, Aile Hukuku, Sözleşmeler, Haksız Fiil ve Taşınmaz Mal konularında uzmanlaşan Av. Münüse Köseoğlu, danışanlarına hukuki destek ve danışmanlık vermekte ve bu alanlarda müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek birçok davayı başarıyla sonuçlandırmaktadır.

 

Av. Münüse Köseoğlu yabancı ve yerli müvekkillerine özellikle taşınmaz mal alım ve satımı ve vasiyet ve tereke konuları ile ilgili tüm işlemlerde hukuki hizmet vermektedir. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı’nın Mağusa ofisinde görev yapan Av. Münüse Köseoğlu çok iyi derecede İngilizce konuşmaktadır.

Eğitimi:

  •  Kingston Universitesi Uluslararası Hukuk LLB Bölümü
  •  Gazimağusa Türk Maarif Koleji

İdari Makamlara Karşı Davalar
İdari Makamlara Karşı Davalar

İdari yargı düzeni, devlet, yerel yönetimler ve özerk birimler dahil her tür ve düzeydeki kamu özel kişileri ile vatandaş arasında çıkan ihtilafları çözümler. İdarenin kamu hukuku alanındaki genel denetleme merci Yüksek İdare Mahkemesi’dir. Ancak özel hukuk alanındaki karar ve işlemleri veya ihmallere karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde herhangi bir yasal işlem başlatılamaz.
Söz konusu eylemlerin özel hukuk alanına mı yoksa kamu hukuku alanına girip girmediğini tespit etmek amacıyla Anayasa’nın 152. maddesine başvurulmaktadır. Bu maddeye göre, Yüksek İdare Mahkemesi’nin denetleyebileceği kararın veya işlemin veya ihmalin yönetsel veya yürütsel yetki kullanan bir organın veya makamın veya kişinin kararı veya işlemi veya ihmali olmalıdır. Yüksek İdare Mahkemesi’ne açılacak olan davalar sahip olduğu meşru bir menfaatı bir karar veya işlem veya ihmal yüzünden olumsuz yönde ve doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından açılabilir. Meşru menfaati doğrudan doğruya etkilenen kişi Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapacağı başvuryu idarenin almış olduğu karar veya işlemin yayınlanması veya yayınlanmaması durumunda veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içinde yapmalıdır. Resmi gazatede yayınlanan düzenleyici işlemlerde söz konusu işlemin öğrenilmesi tarihi Resmi Gazete‘deki yayın tarihi olarak kabul edilir.

Av. Münüse Köseoğlu
  • Av. Münüse Köseoğlu
  • Ocak 2019
Av. Münüse Köseoğlu için Tüm Yayınlar