Av. Deniz Avkıran

Av. Deniz Avkıran

Avukat Deniz Avkıran hukuk eğitimini 2016 yılında University of Reading’de tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından University of Edinburgh’da Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku üzerine yapmış olduğu yüksek lisansını yüksek başarı ile tamamlamıştır. Uzmanlık alanı hem Avrupa hem de uluslararası telif hakları ve genel hatlarıyla fikri ve sinai haklardır. Kendisi ayrıca İngiliz Anayasası ve İdare Hukuku alanlarında bir üniversitede öğretim görevlisi olarak da yer almıştır. Deniz Avkıran KKTC Barosu’na 2018 yılında kaydolmuş, Gürkan&Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı bünyesine de 2019 yılında dahil olmuştur. 2020 yılının başında ise Kıbrıs Cumhuriyeti barosuna kaydolmuştur. Gürkan&Gürkan’daki kariyerinden önce, İdare Hukuku, Haksız Fiiller, sözleşmeler ve şirketler hukukunu ilgilendiren meselelerle ilgili birçok dava ile ilgilenmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İdari Makamlara Karşı Davalar
İdari Makamlara Karşı Davalar

İdari yargı düzeni, devlet, yerel yönetimler ve özerk birimler dahil her tür ve düzeydeki kamu özel kişileri ile vatandaş arasında çıkan ihtilafları çözümler. İdarenin kamu hukuku alanındaki genel denetleme merci Yüksek İdare Mahkemesi’dir. Ancak özel hukuk alanındaki karar ve işlemleri veya ihmallere karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde herhangi bir yasal işlem başlatılamaz.
Söz konusu eylemlerin özel hukuk alanına mı yoksa kamu hukuku alanına girip girmediğini tespit etmek amacıyla Anayasa’nın 152. maddesine başvurulmaktadır. Bu maddeye göre, Yüksek İdare Mahkemesi’nin denetleyebileceği kararın veya işlemin veya ihmalin yönetsel veya yürütsel yetki kullanan bir organın veya makamın veya kişinin kararı veya işlemi veya ihmali olmalıdır. Yüksek İdare Mahkemesi’ne açılacak olan davalar sahip olduğu meşru bir menfaatı bir karar veya işlem veya ihmal yüzünden olumsuz yönde ve doğrudan doğruya etkilenen kişi tarafından açılabilir. Meşru menfaati doğrudan doğruya etkilenen kişi Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapacağı başvuryu idarenin almış olduğu karar veya işlemin yayınlanması veya yayınlanmaması durumunda veya ihmalin öğrenildiği günden itibaren 75 günlük süre içinde yapmalıdır. Resmi gazatede yayınlanan düzenleyici işlemlerde söz konusu işlemin öğrenilmesi tarihi Resmi Gazete‘deki yayın tarihi olarak kabul edilir.

Av. Deniz Avkıran
  • Av. Deniz Avkıran
  • Nisan 2019
Av. Deniz Avkıran için Tüm Yayınlar